The Other Side of the Romanian Avant-garde: Film, Photography, Performance – at RCINY on April 3, 2015, at 7 pm


Igor Mocanu[20]_resized

EN >>

With the project The Other Side of the Romanian Avant-garde: Film, Photography, Performance, featuring art critic and curator Igor Mocanu, the Romanian Cultural Institute in New York (RCINY) opens a series of events celebrating multiple dimensions of the Romanian avant-garde of the 20th century. This series will continue in 2016. Nonetheless, as the title suggests, this project is conceived to highlight those fields of the Romanian avant-garde that are less or not known – film, photography, performance -, considering that most scholars have explored until now mainly the avant-garde literature and visual arts. This multifaceted project, based on the original topic of Igor Mocanu’s research, will take place at RCINY on April 3, 2015, at 7 pm, consists of three events, complementary to each other: screening of archive films “excavated” by Igor Mocanu in National Film Archive of Romania and from the National Dance Center Bucharest, the opening of a documentary photography show curated by Igor Mocanu, and his conference.

Speaking about the upcoming exhibition, Igor Mocanu confesses: “Most avant-garde authors seem to have theorized and created beyond the borders of art genres. The same artists that where labeled until recently exclusively as poets or painters turned out to be, at the same time, ardent theorists of the film culture (Ion Călugăru – author of the first Chaplin biography, Sașa Pană, Marcel Iancu, Filip Corsa, Barbu Florian) or even active participants in the cinema industry (Benjamin Fondane, Eli Lotar), authors of photomontages, collages or artistic photography (Titina Căpitănescu, Jean David, Filip Brunea-Fox), music theorists (Sașa Pană) or real modern music composers (Urmuz), performers (Gherasim Luca) and choreographers (Lizica Codreanu), modern dance theorists (Alexandru Assan) and promoters of exotic art (Filip Brunea-Fox, Corneliu Mihăilescu). This exhibition aims therefore to emphasize this alternative, parallel history of the avant-garde in Romania.”

Among artists on display (alphabetically ordered): Aurel Baugh, Geo Bogza, Theodore Brauner, Filip Brunea-Fox, Titina Căpitănescu, Irina Codreanu, Lizica Codreanu, Filip Corsa, Jean David, Barbu Florian, Benjamin Fondane, Marcel Iancu, Gherasim Luca, M.H. Maxy, Gellu Naum, Sașa Pană, Jules Perahim, Milița Petrașcu, Claude Sernet, Tristan Tzara, Urmuz.

Igor Mocanu (b. 1984, Cantemir, Republic of Moldova) is a PhD candidate at the National University of Arts in Bucharest, Department of History and Theory of Arts, with the thesis Political Avant-garde. The other side of the Romanian Avant-garde in social, political and economic documents (coordinated by Professor Ruxandra Demetrescu), in which he develops his master’s degree dissertation on a similar topic. He publishes essays and articles in various journals and magazines from Romania and abroad. He curated several exhibitions of modern and contemporary art, among them the project Avant-garde revisited. European Avant-garde in the National Film Archive of Romania (ANFR, Romanian Cinematheque, Eforie Hall / “Jean Georgescu”, 2012-2014). He supervised the anthology 1984. The last generation of the Romanian Communism (UNIBUC, 2008), he participated in the literary-visual project Rubik (Polirom, 2008), and published several contributions in the volumes CriticAtac. Anthology I (Cartier, 2011), See what we do! (Pionier Press, 2013), Infra-Black (Aius, 2014), and Close-up: Post-Transition Writings (Artyčok TV, 2014). He currently works as an editor for „Arta” magazine, published by the Romanian Artists’ Association, and as Head of Research for the National Dance Center – Bucharest.

With the support of: National Film Archive of Romania (ANFR); National Dance Center Bucharest (CNDB).

For more details, see: ICRNY

***

RO>>
Prin proiectul Cealaltă față a avangardei din România: film, fotografie, performance, avându-l drept invitat special pe criticul de artă și curatorul Igor Mocanu, ICR New York deschide seria evenimentelor pe care dorește să le dedice avangardelor istorice ale secolului XX în România. Această serie va acoperi întregul spectru al domeniilor artei și va continua în 2016. După cum semnalează și titlul, proiectul abordează însă acele domenii mai puțin studiate până la momentul de față, și anume filmul, fotografia, dansul / performance în avangarda românească – domenii care au constituit obiectul unei cercetări de pionierat a lui Igor Mocanu. Se știe că cercetarea avangardei istorice a secolului XX în România a fost aproape inexistentă în perioada regimului comunist, din cauza cenzurii ideologice, iar scrierile consistente pe acest subiect, care au început să apară după 1989, au favorizat mai ales literatura și artele vizuale. Opțiunea ICR New York de a celebra avangarda românească are la bază adevărul că prin curentele avangardei – de la expresionism și constructivism la Dada și suprarealism – arta românească din anii 1920 și 1930, prin nume ca Tristan Tzara, Marcel Iancu, Victor Brauner sau Gellu Naum, a înregistrat momentul de maxim sincronism cu avangarda europeană. Totodată, evenimentul se înscrie în actuala “explozie” de celebrare a centenarului avangardelor care au marcat primele decenii ale secolului XX, incluzând participarea lui Brâncuși la marea expoziție internațională Armory Show din SUA, în 1913, sau nașterea mișcării Dada la Cabaretul Voltaire din Zürich, în 1916.

Proiectul Cealaltă față a avangardei din România: film, fotografie, performance, care va avea loc vineri, 3 aprilie 2015, ora 19.00, cuprinde trei secvențe, care se completează reciproc, constituind un tot unitar: proiecții de filme de arhivă; vernisajul expoziției de imagini-document; conferință.

Vorbind despre propria-i cercetare privind Cealaltă față a avangardei…, Igor Mocanu afirmă: “Rezultatul a constituit un corpus surprinzător de documente vizuale și textuale care nu fac îndeobște obiectul istoriei și teoriei avangardei, deși aportul adus de aceasta culturii vizuale române este inestimabil. Am constatat cu această ocazie o latură puțin sau deloc cunoscută a avangardelor istorice din România, discursul asupra cărora fiind, după cum se cunoaște, acaparat de metodologia istoriei preponderent literare. Însă majoritatea autorilor avangardiști se pare că au teoretizat și creat în afara granițelor de gen artistic. Aceiași artiști pe care până mai ieri îi cunoșteam ca fiind numai poeți sau numai pictori s-au dovedit a fi, în același timp, teoreticieni redutabili ai culturii filmului (Ion Călugăru – autor al primei monografii despre Chaplin, Sașa Pană, Marcel Iancu, Filip Corsa, Barbu Florian) sau chiar participanți activi în industria cinematografică (Benjamin Fondane, Eli Lotar), autori de fotomontaje, colaje sau fotografie de artă (Titina Căpitănescu, Jean David, Filip Brunea-Fox), teoreticieni muzicali (Sașa Pană) sau de-a dreptul compozitori de muzică modernă (Urmuz), performeri (Gherasim Luca) și coregrafi (Lizica Codreanu), teoreticieni ai dansului modern (Alexandru Assan) și promotori ai artei exotice (Filip Brunea-Fox, Corneliu Mihăilescu).

Conferința domnului Igor Mocanu își propune, așadar, să prezinte, în sinteză, o istorie alternativă, dacă nu chiar paralelă, a avangardei din România. Totodată, expoziția de fotografii-document, al cărei curator este, și proiecțiile de filme “excavate” de acesta la Arhiva Națională de Film a României (ANFR) – evenimente ce vor însoți conferința – vor reprezenta o inedită “panoramare” vizuală a acestei istorii.

Igor Mocanu (n. 1984, Cantemir, Republica Moldova) este doctorand la Universitatea Națională de Arte din București, în cadrul Facultății de Istoria și Teoria Artei, cu teza Avangarda politică. Cealaltă față a avangardei din România în documente sociale, politice și economice (coord. prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu), în care aprofundează cercetarea sa pe această temă, cu care a obținut deja o diplomă de master (2010) la aceeași universitate. Publică articole de opinie și critică în diverse reviste și ziare din România şi din străinătate. A curatoriat mai multe expoziții de artă contemporană și modernă, între care Avangarda revizitată. Avangarda europeană în Arhiva Națională de Filme a României (ANFR, Cinemateca Română, Sala Eforie / „Jean Georgescu“, 2012-2014). A îngrijit antologia 1984. Ultima generație a comunismului românesc (UNIBUC, 2008), a participat la proiectul literar-vizual Rubik (Polirom, 2008) și este prezent cu contribuții în volumele CriticAtac. Antologie I (Cartier, 2011), See what we do! (Pionier Press, Stockholm, 2013), Infranegrul (Aius, 2014) şi Close-up: Post-Transition Writings (Artyčok TV, 2014). A susținut numeroase conferințe dedicate avangardei. Actualmente este redactor la revista „Arta” a Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum și coordonator de cercetare și curator de arhivă la Centrul Național al Dansului – București.

Eveniment realizat cu sprijinul: Arhiva Națională de Film a României (ANFR); Centrul Național al Dansului – București (CNDB)

Pentru mai multe detalii, vezi: ICRNY

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.