Reenacting Lizica Codreanu. Text de catalog


coperta028

Oricât de evidente ar părea la prima vedere, argumentele din spatele recuperării parcursului artistic al Lizicăi Codreanu și care se prescriu și impun oricărui demers de narare a istoriei dansului din România, se află la intersecția mai multor imperative disciplinare.

Primul dintre aceste imperative ține, bineînțeles, de istoria încă în expectativă a dansului românesc în sine, cum ar spune curricula, „de la origini până în prezent”. Cum aminteam și altădată, orice istorie a dansului autohton ce urmează să se scrie de-acum încolo, are obligația științifică, dacă vreți, de a-i dedica un capitol dansatoarei și coregrafei Lizica Codreanu, măcar și pentru perioada românească, așa scurtă cum e, pe care artista o parcurge înainte de a pleca în Franța. Un al doilea imperativ rezultat din acest parcurs este că o dată cu recuperarea Lizicăi Codreanu, transpare la suprafață ponderea contribuției avangardelor istorice la istoria dansului românesc. Cercetătorii avangardei nu au pregetat, e adevărat, să amintească de fiecare dată caracterul histrionic, provocator, spectacular sau, cum am spus și eu, performativ, al avangardelor istorice, însă gândul de-a include în analele avangardei și dansul i-a ocolit. Lizica Codreanu devine astfel în acest sens un argument cvasiparadigmatic. Apoi, last but not least, odată cu acest argument, survine al treilea imperativ, de data aceasta cu caracter opțional, însă nu mai puțin stringent: imperativul reenactmentului.

Cu cel din urmă imperativ nu vreau să sugerez că orice istoric sau cercetător al dansului, în general, și al Lizicăi Codreanu, în particular, este obligat să se apuce de reenactment, reînscenând cutare sau cutare aspect din opera artistei, ci mai degrabă că indiferent de metoda și limbajul de abordare a operei Lizicăi Codreanu, cercetătorul istoric, cercetătorul vizual sau coregraful, înainte de a fi hermeneuți, ei sunt deja reenactori. Afirmația este numai în aparență paradoxală, întrucât ea ne conduce în sfera de discuție asupra nivelurilor preliminare de afirmare a „memoriei împiedicate”, după expresia lui Paul Ricoeur, în practica exersării memoriei naturale, la intersecția dintre reamintire și comemorare. Dacă cercetătorul istoric reamintește activ, pornind din arhive și lucrând cu probe documentare, parcursul artistului; dacă documentaristul pune în imagine arhiva și proba documentară înseși; dansatorul renunță la aceste forme narative de expunere, înlocuind narațiunea idiomatică prin una corporală, însă o expresie corporală care nu reprezintă o opțiune personală a reenactorului decât într-o foarte mică măsură – ca în cazul nivelului patologico-terapeutic al memoriei împiedicate analizată de Ricoeur pe urmele lui Freud –, ci reprezintă o narativizare corporală care face recurs la memoria colectivă, reclamând asentimentul publicului și consensul disciplinei istorice. Acest ultim aspect este și ceea ce apropie reenactmentul de sculptură sau, mai bine spus, de apendicele public al sculpturii întrupat în monumentele cu care ne pansăm breșele din travaliul memoriei colective.

Tocmai de aceea și exact în acest sens, ediția prezentă a programului Hors les Murs inițiat de CNDB plasează parcursul artistic al Lizicăi Codreanu în punctul de intersecție al celor trei tipuri de abordări istorice – diferite ca metodă de lucru și expresie: cercetare academică scrisă, cercetare audiovizuală și cercetare performativă, însă puternic interconectate în principiul și funcțiile abordării.

Text publicat în „Reenacting Lizica Codreanu”, publicaţie de eveniment, broşură, pp. 16-17. Discuţii, proiecţii video şi de fotografii inedite cu şi despre coregrafa şi dansatoarea Lizica Codreanu; Invitaţi: Doina Lemny, Cornel Mihalache, Vava Ştefănescu; Moderator: Igor Mocanu. „Hors les Murs”, 18/11/2014 (18h30), Cinemateca Union – Sala „Paul Călinescu”, Ion Câmpineanu 21. Texte de: Doina Lemny, Igor Mocanu. Cu 20 reproduceri fotografice.

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.