DADA – a apărut Revista ARTA #26-27 / 2017 / DADA – Revista ARTA # 26-27 / 2017 has been launched


DADA – a apărut Revista ARTA #26-27 / 2017
Comunicat de presă

Nr. 26-27 / 2017 al Revistei ARTA a ieşit din tipar. Numărul conţine un dosar tematic, curatoriat de Igor Mocanu, intitulat Cercetând avangarda şi consacrat direcţiilor contemporane de cercetare în avangarda istorică din România şi din lume.

„Contrar aşteptărilor, avangarda istorică a reprezentat, de fapt, o prezență constantă în Revista ARTA, începând cu sfârșitul anilor ’50, când din colegiul de redacţie făceau parte Jules Perahim şi M.H. Maxy, şi până la finele anilor ’80, când sunt readuşi în discuţie artiştii importanţi ai acestei mişcări, precum Victor Brauner, Hans Máttis-Teutsch, Miliţa Petraşcu sau Irina Codreanu. Tot Arta este revista care dedică într-un număr triplu din 1990, numărul 6-7-8, coordonat de criticul şi teoreticianul Adrian Guţă, un consistent dosar tematic dedicat avangardelor din România, cu titlul incitant Avangarda – pro şi contra. Prezentul dosar tematic nu este, cum ar putea părea până aici, o reluare a discuţiei de-acolo de unde au lăsat-o cei de mai sus, ci rezultatul a două puncte de intersecţie extracurriculară. Necesitatea şi urgenţa unei astfel de recuperări se justifică, mai ales, prin aportul de inedit sau grad de noutate de interpretare şi date istoriografice cu care a contribuit la concertul general al celebrărilor centenar-dadaiste de tot felul, care au avut loc anul trecut cu zecile atât în România, cât şi în străinătate. Acaparată în genere de perspectiva literaturocentristă, dezbaterea contemporană românească din jurul avangardelor istorice acordă încă destul de puţină atenţie discursului vizual al acestora, pentru a nu mai vorbi despre dimensiunea performativă, filozofică sau chiar politică a mişcărilor. O altă contribuţie inedită o constituie publicarea în limba română, ca afiş inserat revistei, a manifestului Le Soulèvement de la Jeunesse, lansat de Isidore Isou în 1950 la Paris.” (Igor Mocanu)

Autorii contribuţiilor: Igor Mocanu, Ioana Ciocan, Raya Zommer-Tal, Dan Gulea, Tom Sandqvist, Mihaela Pop, Cristian Iftode, Mircea Valeriu Deaca, Dan Victor, Luiza Barcan, Aleca Bunescu, Doina Anghel, Marina Vanci-Perahim, Veronica Kirchner, Roxana Gibescu, Cathérine Hug, Adrian Notz, Timothy Shipe, Radu Stern, Frédéric Acquaviva, Isidore Isou.

În același număr mai puteți citi:

– Dosare de artist despre
Liviu Russu şi Katja Lee Eliad (văzuţi de Adrian Guţă, respectiv Valentina Iancu), Serghei Chiviriga (într-un dialog cu Igor Mocanu), precum şi un portret Viorel Cosor, semnat de Ciprian Radovan.

– Expoziții din România
Cronici și analize critice semnate de Maria Zintz, Octav Avramescu, Corina Ilea, Alexandru Polgár, Raluca Băloiu, Magda Cârneci, Igor Mocanu, Kata Ungvári-Zrínyi, Alexandra Manole şi Andreea Grecu.

– Expoziții internaționale
Denise Parizek, Timea Andrea Lelik, Andreea Grecu, Veronica Kirchner, Mihaela Varzari şi Andra Chiţimuş analizează câteva din evenimentele expoziţionale de actualitate din lume.

Numărul mai propune o serie de recenzii ale ultimelor apariţii editoriale, semnate de Eleonora Farina, Magda Cârneci, Ioana Vlasiu şi Ioana Marinescu.

Lectură plăcută!
Echipa Revistei ARTA

CORESPONDENȚĂ / POSTAL ADDRESS:

Revista ARTA
Str. Biserica Amzei nr. 7-9, sector 1, București, cod poştal: 010391
redactie@revistaarta.ro | www.revistaarta.ro

DISTRIBUȚIE / DISTRIBUTION:

Uniunea Artiștilor Plastici din România
Str. Băiculești 29, sector 1, București
www.uap.ro

Revista poate fi achiziționată, începând cu data de 01 august 2017, din Librăriile Cărturești, Librăriile Humanitas, Grupul de librării Librarium, Librăriile Alexandria, Librăria Hecate, Librăria Open Art, P U N C H; de la chioșcurile Relay și Inmedio; de la galeriile partenere ODD, Galeria Posibilă, Mobius Gallery; de la redacție și de la filialele UAP din toată țara. Puteți comanda un număr direct de pe site-ul nostru, accesând link-ul cu revista dorită din secţiunea „Shop”. Există opțiunea de a comanda orice revistă și în format PDF.

ISSN: 0004-3354

Revistă finanțată de Guvernul României prin Ministerul Culturii / Magazine financed by the Government of Romania through the Ministry of Culture

Design: Mihai Şovăială

//

DADA – Revista ARTA # 26-27 / 2017 has been launched
Press release

No. 26-27 / 2017 of Revista ARTA is now published in print format. This edition contains a thematic section, curated by Igor Mocanu, entitled Researching the Avant-garde and dedicated to the contemporary areas of research concerning the historical avant-garde in Romania and the world at large.

„Contrary to expectations, the historical avant-garde has actually represented a constant subject for Revista ARTA, beginning with the late ’50, when Jules Perahim and M.H. Maxy were part of the editorial board, up until the end of the ’80, when major artists of the movement were brought back into discussion, artists such as Victor Brauner, Hans Máttis-Teutsch, Miliţa Petraşcu and Irina Codreanu. ARTA is also the magazine that devoted, in a three part edition in 1990, numbers 6-7-8, a consistent thematic section on the Romanian Avant-gardes, coordinated by the critic and theoretician Adrian Guţă and excitedly titled The Avant-garde – for and against. The research gathered in this present edition does not, as it might seem so far, resume and continue the discussion outlined by those previous attempts, rather being the result of two extra-thematic points which come into contact. The necessity and the  urgency of such an undertaking is especially justified by the degree of novelty in commentary and historiographical data ushered in by the series of celebrations of the Dadaist Centenary, which took place frequently last year, both in Romania and abroad. The local contemporary debate regarding the historical avant-gardes, still absorbed by a literary-centric perspective, has paid very little attention to the visual discourse of these movements, not to mention their performative, philosophical or even political dimensions. Another unique contribution to this edition is the publishing, for the first time in Romanian, as a poster inside the magazine, of the Le Soulèvement de la Jeunesse Manifesto, launched by Isidore Isou in 1950 in Paris.” (Igor Mocanu)

Authors of contributions: Igor Mocanu, Ioana Ciocan, Raya Zommer-Tal, Dan Gulea, Tom Sandqvist, Mihaela Pop, Cristian Iftode, Mircea Valeriu Deaca, Dan Victor, Luiza Barcan, Aleca Bunescu, Doina Anghel, Marina Vanci-Perahim, Veronica Kirchner, Roxana Gibescu, Cathérine Hug, Adrian Notz, Timothy Shipe, Radu Stern, Frédéric Acquaviva, Isidore Isou.

This edition also contains:

– Artist reviews on
Liviu Russu and Katja Lee Eliad (discussed by Adrian Guţă and Valentina Iancu, respectively), Serghei Chiviriga (in a conversation with Igor Mocanu), as well as a portrait of Viorel Cosor, written by Ciprian Radovan.

– Exhibitions in Romania
Reports and critical analyzes by Maria Zintz, Octav Avramescu, Corina Ilea, Alexandru Polgár, Raluca Băloiu, Magda Cârneci, Igor Mocanu, Kata Ungvári-Zrínyi, Alexandra Manole and Andreea Grecu.

– International exhibitions
Denise Parizek, Timea Andrea Lelik, Andreea Grecu, Veronica Kirchner, Mihaela Varzari and Andra Chiţimuş analyze some of the recent exhibitions and events from around the world.

The edition also includes a series of reviews on the latest editorial publications, by Eleonora Farina, Magda Cârneci, Ioana Vlasiu and Ioana Marinescu.

Enjoy your reading!
ARTA Magazine Team

POSTAL ADDRESS:

ARTA Magazine
Str. Biserica Amzei nr. 7-9, sector 1, București, cod poştal: 010391
redactie@revistaarta.ro | www.revistaarta.ro

DISTRIBUTION:

Visual Artists’ Union (UAP)
Str. Băiculești 29, sector 1, București
www.uap.ro

Revista ARTA can be bought, starting with August 1st, 2017, in bookshops around the country such as Cărturești, Humanitas, Librarium, Alexandria, Hecate, Open Art, P U N C H; in Relay and Inmedio newsstands; in partner galleries such as ODD, Galeria Posibilă, Mobius Gallery; from our editorial office, as well as in UAP local headquarters. By clicking on the title of each magazine in the „Shop” page, you can buy individual issues either as digital content or in print format. For orders outside the EU please email us.

ISSN: 0004-3354

Magazine financed by the Government of Romania through the Ministry of Culture

Design: Mihai Şovăială

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.