Cronologie televizată a culturii protestului în jurnalele românești de actualități (1942-1973). Conspect de curator


Inventarul cronologic din notațiile de mai jos reprezintă exact ceea ce spune și subtitlul – un conspect de curator în cel mai tradițional sens al cuvântului. Cu alte cuvinte, dacă cineva și-ar propune să organizeze o expoziție de cercetare menită să pună în evidență modul în care cultura vizuală autohtonă dintre anii 1942 și 1973 a integrat gramatica protestului, probabil că de aici ar începe, de la consultarea filmografiei jurnalului sonor de actualități aflată în Arhiva Națională de Filme din România. Jurnalul sonor de actualități reprezintă, ca peste tot unde a fost instituit, un soi de prototeleviziune, adică unul dintre cele mai puternice instrumente de propagandă și propagare a informației politice în masă. Echipa Kinoki condusă de Dziga Vertov în URSS a știu să aducă la rang de capodoperă această practică vizuală încă de la finele anilor ’20. În România, ea debutează în 1935, odată cu primele subiecte produse de Indrofilm sonor, urmate după aceea de alte câteva subiecte produse de ONT, când Carol al II-lea descoperă virtuțile propagandistice ale acestui instrument de comunicare masivă. Subiectele jurnalelor sonore erau difuzate la cinematograf, între două filme de ficțiune, și nu durau în medie mai mult de 30-50 de secunde. Subordonat încă de la debut Ministerului Propagandei regale, funcția jurnalului de actualități a fost una exclusiv propagandistică, nu de puține ori bruiată de cea de divertisment, funcție care rezervă un loc destul de consistent încă de la început știrilor sportive sau celor care prezintă spectacole populare. Uneori acestea se amestecă sugestiv, când flăcăii încheie o horă cu un meci de fotbal și viceversa, când schiorii coboară pe pârtie în costum național. Principalele evenimente istorice sunt reprezentate astfel televizual prin prisma politicii de stat, fie aceasta monarhistă, legionară, nazistă, socialistă, comunistă, național-socialistă sau ceaușistă. Jurnalul sonor de actualități a activat din 1935 până în 1952, când au loc primele experimente de transmisie televizată, continuând să funcționeze și după aceea, în paralel cu televiziunea de stat (uneori relatând știri și difuzând reportaje din și despre platourile televiziunii) până în 1974, când sunt difuzate ultimele subiecte din cadrul „Săptămânii în imagini”. Arhiva reprezintă pentru noi, cu toate acestea, o sursă semnificativă de informație vizuală istorică, cum prevestise, de altfel, Tudor Vianu, încă din 1928, în articolul „Cinematograf și radiodifuziune în politica culturii”: „Documentarea prin filmul vorbitor va deveni, așadar, prețioasă mai cu seamă pentru oamenii cari vor veni după noi. Căci celor cari ar voi să-i sporească prețul în legătură cu acele evenimente ale actualității pe care el ar fi în stare să ni le aducă în față după puține zile, iată că li se poate răspunde că filmul vorbitor va avea să lupte cu un puternic rival, capabil să îndeplinească aceleași servicii și mai iute, și cu un adevăr superior, cu radiofonia combinată cu televiziunea, invenție care se găsește pe punctul de a ieși din laborator, pentru a modifica adânc perspectivele zilelor noastre.”. E drept că Tudor Vianu vorbește aici, de fapt, despre transmisia live, care va ateriza în România abia în anii ’90, însă ea vizează în același timp și această formă intermediară, astăzi dispărută, a jurnalului de actualități din cinematografe. Am urmărit de aceea în conspectul de mai jos, pe verticala istoriei, subiectele care au vizat protestele de orice fel, manifestațiile de solidarizare, grevele sau orice altă formă de manifestare a politicului pur, cât mai puțin exonerat de propagandă. Am încercat pe cât am putut, deși nu am reușit de fiecare dată, să evit știrile în care alături de protestatari apare și conducerea de stat, privilegiind în schimb orice formă de expresie vizuală a solidarității umane, fie aceasta autohtonă ori de pe alte meridiane, în raport cu orice subiect, convins fiind că imaginile pe care le descriu informațiile de mai jos ne pot da o idee măcar vagă privind o potențială cultură locală a protestului. Mai trebuie spus, de asemenea, că în elaborarea acestui conspect am consultat filmografia jurnalului sonor de actualități întocmită de echipa coordonată de D-nul Theodor Leontescu și publicată la București între 2009 și 2012 la Editura Paradis. Țin să-i mulțumesc, de aceea, directorului Cinematecii Române, Mihai Fulger, care mi-a pus la dispoziție arhiva tipărită a filmografiei.

Jurnal sonor ONC – UFA 23 / 1942:

Manifestație la Praga împotriva asasinării lui Reinhard Heydrich.

Jurnal sonor ONC – UFA 81 / 1943:

Manifestație anticomunistă la Paris.

Jurnal sonor ONC – UFA 99 / 1944:

Manifestație antisovietică la Riga. – La Riga, 100 000 de letoni au organizat o demonstrație de protest împotriva afirmației lui Stalin că letonii, lituanienii și estonienii ar fi cetățeni sovietici.

Actualitățile săptămânii nr. 21 / 1948:

Miting pentru Grecia (URSS). – La Fabrica „Vladimir Ilici” din Moscova este filmat un miting al lucrătorilor pentru susținerea mișcărilor de partizani din Grecia.

Actualitățile săptămânii nr.  13 (66) / 1949:

Comemorarea evenimentelor din 1929 de la Timișoara. – La 7 aprilie 1949 a avut loc comemorarea a 20 de ani de la evenimentele din 1929 de la Timișoara, când forțele de ordine au deschis focul asupra muncitorilor participanți la înmormântarea lui Ion Fonaghi. Se depun coroane de flori la mormântul lui Ion Fonaghi și se dezvelește o placă comemorativă pe care sunt trecute numele acestuia dimpreună cu Ocsko Tereza și Encsel Mauriciu. Participanți cu steaguri și discurs Gheorghe Stoica, secretar CGM.

Actualitatea în imagini nr. 9 / 1950:

Alături de tineretul din colonii. Împotriva imperialiștilor. – În sala Patria din capitală are loc adunarea închinată „Zile solidarității cu tineretul din colonii”. Un cor de tineri interpretează un cântec pe scenă. Vorbește apoi nesincron Ianoș Fazekaș.

Actualitatea în imagini nr. 26 / 1950:

Jos mâinile de pe Coreea! – La uzinele Vulcan din București, muncitorii organizează la 5 iulie un miting în care protestează împotriva intervenției americane în Coreea. Vorbește nesincron Vasile Cant, președintele Comitetului de organizare al protestatarilor, urmat de muncitorii Ilie Racoviceanu, Vasile Stanciu și Vasile Năstase.

Actualitatea în imagini nr. 29 / 1950:

Jos mâinile de pe Coreea! – În cadrul programului de luptă pentru pace, pe stadionul Giulești are loc la 7 august un mare miting împotriva ațâțătorilor la război. Sunt prezenți 40 000 de oameni. Constantin Lepădatu protestează primul – nesincron – împotriva intervenției americane în Coreea. Din prezidiu fac parte Gheorghe Apostol, Ecaterina Borilă, Gheorghe Stoica și Anton Emilian. Vorbește și Gheorghe Apostol, apoi o femeie și un bărbat. La final cei prezenți se ridică în picioare și aplaudă.

Actualitatea în imagini nr. 35 / 1950:

Republica Democrată Germană. În lupta împotriva imperialismului ațâțător la război. – Construcția unui clopot în sectorul american al Berlinului. Primarul Ernst Reuter vorbește despre libertate, dar mulțimea e nemulțumită. Ia cuvântul și generalul Gray. Urmează cadre de război cu invalizi, tancuri, femei triste, stânca Lorelei (minată, se spune, de americani). În Hamburg, la un miting al organizației tineretului progresist, tinerii protestează împotriva arestărilor făcute în rândul luptătorilor pentru pace. Oamenii circulă prin fața tribunalului Moabit, se citează cazul Erika Thürmer.

Actualitatea în imagini nr. 5 / 1951:

Să sprijinim lupta eroicului popor coreean! – La sediul din cartierul Crângași al Uniunii Femeilor Democrate din România (UFDR) se face colectă pentru ajutorarea Coreei de Nord. Echipe UFDR trec din casă în casă. Sunt evidențiate Maria Tudor și Maria Pop, cea din urmă, semnatară a scrisorii către confrații nord-coreeni. În această acțiune este implicată și Crucea Roșie. O coloană de camioane transportă bunurile colectate.

Actualitatea în imagini nr. 32 / 1951:

Germania Occidentală. Împotriva remilitarizării – În portul Hamburg are loc o grevă a docherilor, ca protest față de remilitarizarea Germaniei. Echipe de spărgători de grevă intervin și înlocuiesc greviștii.

Actualitatea în imagini nr. 11 / 1952:

Înfierăm crimele monștrilor imperialiști. – La Sala Floreasca are loc un miting în sprijinul poporului coreean. Vorbește Florica Mezincescu, președinta Comitetului Național pentru Pace.

Actualitatea în imagini nr. 15 / 1952:

Înfierăm asasinarea eroului Nikos Beloianis. – Muncitorii de la uzinele Racoși din București protestează contra asasinării liderului muncitoresc grec Nikos Beloianis.

Actualitatea în imagini nr. 24 / 1952:

Să fie eliberat Jacques Duclos! – La București are loc un miting de protest împotriva arestării lui Jacques Duclos, lider comunist francez. Imagini cu Petre Constantinescu-Iași.

Actualitatea în imagini nr. 27 / 1952:

Doi ani de luptă a eroicului popor coreean. – În București are loc un miting de sprijin al poporului coreean. Cu această ocazie se deschide și o expoziție a R.P. Coreea.

Actualitatea în imagini nr. 28 / 1952:

Germania de Vest. Împotriva fascismului și războiului. – Grevă muncitorească la Bonn, în Germania Federală, împotriva Tratatului general.

Actualitatea în imagini nr. 3 / 1954:

Conferință despre lupa poporului francez. – În aula Bibliotecii Centrale Universitare din București, Mihai Florescu, ministrul industriei chimice, ține o conferință despre lupta poporului francez pentru libertate și democrație.

Actualitatea în imagini nr. 21 / 1954:

Manifestație de protest la Paris. – La Paris are loc o manifestație de protest împotriva pregătirilor de război, miting de protest la Sorbona.

Actualitatea în imagini nr. 4 / 1955:

Minerii din Franța. – Imagini cu viața mizeră a minerilor din Franța: șomaj în masă, condiții insalubre, bolnavi și accidente de muncă culminând cu un miting de protest al minerilor din Pas de Calais.

Actualitatea în imagini nr. 11 / 1955:

Mitingul populației germane din capitală. – Imagini de la mitingul populației germane din sala Filimon Sârbu din capitală împotriva remilitarizării Germaniei. Vorbesc episcopul luteran Muller și muncitoarea Annie Roth.

Actualitatea în imagini nr. 1 / 1956:

Manifestații anti-nucleare. – Subiect care militează împotriva armelor nucleare. Persoane care au fost afectate de arme nucleare, cu arsuri grave. Manifestații în locații neidentificabile.

Actualitatea în imagini nr. 36 / 1956:

De peste hotare. – Miting de protest la Berlin împotriva interzicerii Partidului Comunist German; Walter Ulbricht în tribună.

După închiderea ediției. – Manifestații de protest din țară și din străinătate pentru sentința tribunalului de la Karlsruhe privind interzicerea Partidului Comunist German din R.F.G. Discursuri M. Beniuc și Traian Ionașcu la Arenele Libertății și Otto Grottewohl (sincron).

Actualitatea în imagini nr. 40 / 1956:

Pe toate meridianele. – Foști deținuți ai unui lagăr de concentrare organizează un miting de protest împotriva înarmării.

Actualitatea în imagini nr. 50 / 1956:

La ordinea zilei. – R.P. Chineză. La Beijing are loc o manifestație spontană a populației, în fața ambasadei Marii Britanii, împotriva intervenției acestei țări în chestiunea Suezului.

Actualitatea în imagini nr. 6 / 1957:

Cronica politică. – La München, maghiarii care au participat la rebeliunea din Ungaria cer să se întoarcă în țară prin intermediul postului de radio Europa Liberă.

Actualitatea în imagini nr. 11 / 1957:

  1. – La Giurgiu este deschisă o expoziție de pictură consacrată răscoalei din 1907. În București are loc o întâlnire a țăranilor participanți la răscoala din 1907, la care vorbește Florea Simedrea.

Actualitatea în imagini nr. 15 / 1957:

În cadrul săptămânii internaționale a solidarității cu poporul algerian, au loc mitinguri la uzinele Grivița Roșie și la Filatura Românească de Bumbac.

Aspecte de la o expoziție cu temă antirăzboinică a artiștilor plastici japonezi.

Demonstrații ale poporului francez în urma numirii generalului nazist Speidel în fruntea trupelor N.A.T.O.

Actualitatea în imagini nr. 16 / 1957:

Miting în Paris, la Monumentul eroului necunoscut, împotriva numirii generalului nazist Speidel în fruntea trupelor N.A.T.O.

Actualitatea în imagini nr. 23 / 1957:

Ce vor popoarele. – Imagini de arhivă cu explozii atomice și mitinguri pentru pace în U.R.S.S., Germania și Japonia. La București are loc o întrunire a oamenilor de știință împotriva armelor nucleare. Vorbește Horia Hulubei. O delegație română formată din Vasile Mârza, Geo Bogza, Ștefan Ciorvași, Alexandru Ionescu, Sanda Rangheț și Matei Socor este filmată plecând de pe aeroportul Băneasa la Sesiunea Comitetului Mondial pentru apărarea păcii ce se desfășoara la Colombo, Ceylon.

Actualitatea în imagini nr. 6 / 1958:

Din toată lumea. – Venezuela – în urma revoltei formațiunilor de stânga, regimul Perez Jimenez se prăbușește la 23 ianuarie. Imagini din timpul luptelor de stradă care au precedat aceasta.

Actualitatea în imagini nr. 12 / 1958:

Din toată lumea. – R.F. Germania – 250 000 de lucrători din transporturi afiliați la sindicatele roșii au intrat în grevă. Lor li se adaugă lucrători în industria textilă, într-un protest îndreptat împotriva înarmării Germaniei.

Actualitatea în imagini nr.19 / 1958:

Cronica politică. – Sub deviza „Nu! Armelor atomice”, reportajul debutează în Marea Britanie, unde militanții marxiști au organizat un marș către Aldermaston, un centru unde se produc arme nucleare. Vorbește N.I.J. Mulder, prezentat ca președinte al „sfatului bisericesc”.

Actualitatea în imagini nr. 22 / 1958:

Cronica politică. – Algeria – În Alger a avut loc o lovitură de stat a forțelor de dreapta și a organizației francezilor algerieni. Manifestanții escaladează clădirea guvernului. Un camion forțează porțile. Evenimentele duc la demisia administrației coloniale a Algeriei. Reportajul părăsește manierismul obișnuit al știrilor și clarifică evenimentele, desigur din unghiul guvernării comuniste din țara noastră: manifestațiile au ca obiectiv aducerea la putere a generalului De Gaulle, fapt care va amenința însăși existența celei de-a Patra Republici.

Actualitatea în imagini nr. 24 / 1958:

Din toată lumea. – Liban – La Beirut au loc lupte de stradă între demonstranți și trupe ale guvernului, însoțite de blindate. Algeria – Trupele franceze intervin din nou împotriva luptătorilor pentru independență. Tunisia – Manifestații la Tunis și în provincie împotriva trupelor coloniale franceze pe teritoriul tunisian (aflate în urmărirea gherilelor algeriene care și-au găsit adăpost aici). Discurs al lui Habib Bourgiba, președintele statului.

Marea Britanie – Greva șoferilor de autobuze londonezi persistă de două luni. Aspecte ale dificultăților generate de această grevă. Circulația spre suburbii este paralizată. Un mare număr de pietoni traversează Podul Parlamentului.

Actualitatea în imagini nr. 25 / 1958:

Din toată lumea. – R.F. Germania – La Stuttgart are loc o manifestație împotriva politicii de înarmare a Germaniei.

Actualitatea în imagini nr. 30 / 1958:

Subiect unic: „Afară cu agresorii imperialiști din Orientul arab!”

Intervenția armatei S.U.A. în Liban (pe cale de a fi anexată de către Republica Arabă Unită) a generat o reacție spontană și vehementă a oamenilor muncii, intelectualilor și țăranilor din România și din întregul bloc comunist. Imagini ale debarcării trupelor americane: vase de debarcare, tanchete amfibii M111, jeepuri tractând armament greu. Trupe libaneze în poziții întărite, executând foc de mitralieră. Civili fugind pe străzi, Nasser, președintele Egiptului, organizează o mare demonstrație împotriva acestei intervenții. În țara noastră au loc întruniri și mitinguri: – la Uzinele „23 August”, – la Academia Română. Discurs al acad. Emil Condurachi, Ștefan Nicolau. – Puchenii-Moșneni (jud. Prahova) la căminul cultural. – la Arenele Romane din București, un miting organizat de Consiliul Național al Femeilor. Discurs al Dorei Russell, președinta Comitetului Internațional Permanent al Mamelor, și Josephine Lorren. Se organizează o Caravană a Mamelor pentru Pace și se adoptă o declarație a Consiliului Național al Femeilor. – O manifestație de mari dimensiuni, organizată de Comitetul Național al Mișcării pentru Pace din România, străbate Calea Victoriei și ajunge la Piața Unirii. Aici, țin discursuri Zaharia Stancu (sincron), Toma Marinescu, de la UTM, Elena Livezeanu (sincron), Stanciu Stoian de la Liga Română de Prietenie cu Popoarele din Asia și Africa (sincron), studentul libanez la Petrol și Gaze Salim Aruf (sincron), Ion Grigore Stancu, lucrător la Grivița Roșie (sincron). Este adoptată o moțiune. Pe plan internațional, U.R.S.S. cere convocarea unei conferințe de pace. Manifestații au loc și la Moscova, în fața ambasadei S.U.A. și la Universitatea Lomonosov.

Actualitatea în imagini nr. 31 / 1958:

Să se pună capăt agresiunii imperialiste din Orientul arab! – Continuă mitingurile de protest la adresa intervenției S.U.A. în Orientul Mijlociu: – Cehoslovacia: Miting la Uzinele „Tesla”. – În centrul Sofiei, Piața „9 Septembrie”. – R.P. Chineză: În Piața Tien An Men, Mao Tsedun prezidează un miting similar.

Actualitatea în imagini nr. 37 / 1958:

Din toată lumea. – Japonia – Demonstrații împotriva experimentelor nucleare.

Actualitatea în imagini nr. 43 / 1958:

Din toată lumea. – Japonia – Are loc greva profesorilor, cărora li se adaugă și studenți. Ciocniri cu poliția.

Actualitatea în imagini nr. 5 / 1959:

Din toată lumea. – Cuba. Imagini din timpul revoltelor care au dus la instalarea la putere a regimului lui Fidel Castro. Manifestații de stradă, ciocniri cu poliția și armata, mulțimea poartă pancarte care cer plecarea liderului Batista și portrete ale lui Fidel Castro. Acesta apare filmat în mijlocul mulțimii.

Argentina. O grevă generală a afectat uzinele din capitala țării. Imagini ale platformelor industriale pustii.

Actualitatea în imagini nr. 16 / 1959:

Din țările Africii și Asiei. – R.D. Vietnam (Vietnamul de Nord). O demonstrație împotriva Vietnamului de Sud. O mulțime indignată de oameni ai muncii, preocupați de încălcarea prevederilor acordului de pace, depune un protest la Comisia Internațională de Control al Armistițiului. Aici petiția protestatarilor este primită de un ofițer indian și unul britanic.

Ghana. Manifestație a locuitorilor împotriva guvernelor necomuniste din sudul Africii.

Actualitatea în imagini nr. 28 / 1959:

Din toată lumea. – Demonstrație împotriva închiderii unei mine în Japonia.

Actualitatea în imagini nr. 30 / 1959:

Din lumea capitalistă. – Aspecte de la greva tipografilor din Anglia.

Actualitatea în imagini nr. 38 / 1959:

De peste hotare. – Imagini din Japonia de la manifestațiile desfășurate la Hiroșima și Nagasaki împotriva folosirii bombelor atomice.

Actualitatea în imagini nr. 42 / 1959:

De peste hotare. – Aspecte de la demonstrația de protest a minerilor din bazinul Ruhr, R.F. Germană.

Actualitatea în imagini nr. 52 / 1959:

De peste hotare. – În Japonia, la Tokio, s-a desfășurat o demonstrație pentru pace.

Actualitatea în imagini nr. 7 / 1960:

De peste hotare. – În Algeria populația este revoltată împotriva reînvierii fascismului.

Actualitatea în imagini nr. 18 / 1960:

Actualitatea internațională. – La Londra a avut loc un miting internațional împotriva înarmării nucleare.

Actualitatea în imagini nr. 20 / 1960:

Actualitatea internațională. – La Istanbul și alte orașe ale Turciei s-au desfășurat puternice demonstrații studențești.

Actualitatea în imagini nr. 21 / 1960:

Din toată lumea. – În Republica sud-africană locuitorii de culoare luptă contra discriminării rasiale. Congresul african a solicitat greva generală.

Actualitatea în imagini nr. 22 / 1960:

Actualitatea politică. – Muncitorii de la uzinele 23 August și Republica din București, ai rafinăriei nr. 1 din Ploiești și uzinei de tractoare din orașul Stalin, au organizat mitinguri și dezbateri în care condamnă agresiunile cercurilor reacționare din S.U.A.

Actualitatea în imagini nr. 26 / 1960:

De peste hotare. – În Franța lucrătorii din administrația publică, școli și alte servicii, au intrat în grevă.

Demonstranții japonezi au întâmpinat cu ostilitate pe secretarul de presă american sosit la Tokyo pentru a pregăti vizita președintelui Eisenhower. Din cauza furiei mulțimii, secretarul de presă a fost nevoit să fugă cu un elicopter.

Actualitatea în imagini 30 / 1960:

De peste hotare. – La Roma au avut loc demonstrații antifasciste care au contribuit la prăbușirea Guvernului Sandoni.

Actualitatea în imagini 42 / 1960:

De peste hotare. – În R.F.G. diferite organizații cu caracter fascist demonstrează pe străzile Berlinului de Vest.

Actualitatea în imagini 44 / 1960:

De peste hotare. – La Tokyo, în cadrul mitingului organizat pentru alegeri, președintele partidului socialist din Japonia a luat cuvântul criticând politica guvernului S.U.A. În timpul discursului un huligan fascist s-a apropiat și l-a înjunghiat mortal.

Actualitatea în imagini 46 / 1960:

De peste hotare. – În cartierul studențesc al Parisului aproximativ 10 000 de studenți au demonstrat împotriva războiului din Algeria.

Actualitatea în imagini 48 / 1960:

De peste hotare. – La Londra au loc revolte de stradă ale chiriașilor evacuați cu forța.

Actualitatea în imagini nr. 1 / 1961:

De peste hotare. – În Belgia a izbucnit o mare mișcare grevistă care afectează economia și transporturile.

Actualitatea în imagini nr. 2 / 1961:

De peste hotare. – În Belgia au loc revoltele împotriva unui proiect de lege antimuncitoresc, preconizat de guvern.

Actualitatea în imagini nr. 4 / 1961:

Carnet extern. – În Congo colonialiștii sporesc sprijinul dat bandelor de renegați, conduși de Mobutu Ciombe. Imagini cu tribul Baluba.

Actualitatea în imagini nr. 18 / 1961:

De peste hotare. – La Londra are loc o mare demonstrație împotriva bazelor americane care dețin rachete Polaris.

Actualitatea în imagini nr. 24 / 1961:

De peste hotare. – În Coreea de Sud are loc un miting de tip fascist împotriva americanilor.

Actualitatea în imagini nr. 30 / 1961:

Reportajele săptămânii. – La data de 26 iulie în București are loc o adunare de solidaritate cu populația cubaneză.

Actualitatea în imagini nr. 36 / 1961:

De peste hotare. – Instigări ale militariștilor vest-germani la Berlin. În piața orașului, Walter Ulbricht ține un discurs. La 1 septembrie are loc vizita maiorului Gherman Stefanovici Titov la Berlin. În piața Engels are loc un miting.

Actualitatea în imagini nr. 38 / 1961:

De peste hotare. – Proteste și confruntări între colonialiști francezi și tunisieni.

Actualitatea în imagini nr. 45 / 1961:

De peste hotare. – În Belgia au loc confruntări între flamanzi și valoni.

Actualitatea în imagini nr. 49 / 1961:

De peste hotare. – În capitala San Domingo din Republica Dominicană au loc mitinguri și demonstrații împotriva colonialiștilor americani.

La Palatul Sporturilor din Paris are loc un concert rock în urma căruia a fost devastată sala. Imagini cu arestarea tinerilor spectatori.

Actualitatea în imagini 1 / 1962:

De peste hotare. – La Paris o grevă generală paralizează traficul feroviar timp de 24 de ore.

Actualitatea în imagini 4 / 1962:

De peste hotare. – La Paris oamenii ies în stradă pentru demonstrații antifasciste și cer eliberarea Algeriei. Intervin forțele de ordine.

Actualitatea în imagini 5 / 1962:

În luptă pentru eliberare. – La Casa Prieteniei Popoarelor Străine din Moscova, apare Alberto Novela, vărul lui Batis Lumumba ucis de colonialiști.

La Havana, poporul se solidarizează cu popoarele Africii.

La București, la Casa de Cultură a raionului Tudor Vladimirescu, elevii și studenții se solidarizează cu popoarele Cubei și Africii.

Actualitatea în imagini 6 / 1962:

Din lumea Capitalului. – În Franța are loc o grevă ca protest împotriva închiderii minelor. Minerii încep greva foamei.

Actualitatea în imagini 7 / 1962:

Reportajele săptămânii. – La Casa de Cultură din Sinaia are loc un miting al studenților români și congolezi pentru eliberarea militantului congolez Antoine Jivenga.

De peste hotare. – În Franța, la porțile Sorbonei, au explodat bombe în urma cărora au fost uciși 8 parizieni antifasciști. Demonstrație a studenților parizieni împotriva terorismului.

Actualitatea în imagini 8 / 1962:

De peste hotare. – În Franța, la Paris, populația conduce pe ultimul drum 8 luptători antifasciști uciși de poliție.

Actualitatea în imagini 11 / 1962:

De peste hotare. – Poporul Cubei împreună cu Fidel Castro se ridică împotriva măsurilor agresive ale S.U.A. Lupte în Havana.

Actualitatea în imagini 14 / 1962:

De peste hotare. – La Londra și în alte orașe engleze mii de femei au protestat împotriva înarmărilor nucleare și a exploziilor.

Actualitatea în imagini 22 / 1962:

De peste hotare. – În Algeria fasciștii au încercat să incendieze cartierul Moslen din Alger. Zilnic au loc asasinate și distrugeri.

Locuitorii suburbiilor și împrejurimilor orașului Sydney din Australia au organizat un marș împotriva cursei înarmărilor atomice.

Actualitatea în imagini 32 / 1962:

De peste hotare. – Într-una din piețele Londrei izbucnește un miting fascist provocator. Poliția arestează demonstranți antifasciști.

Actualitatea în imagini 35 / 1962:

De peste hotare. – În a doua jumătate a lunii august, huliganii din Berlinul Occidental au luat parte la demonstrații fasciste. A fost de față Willy Brandt, primarul orașului.

Actualitatea în imagini 40 / 1962:

De peste hotare. – La Londra au loc manifestații fasciste.

Actualitatea în imagini 45 / 1962:

Inamici publici. – În Anglia au loc demonstrații de solidaritate cu poporul cubanez în fața ambasadei S.U.A.

În Japonia are loc o demonstrație împotriva trupelor americane. Imagini cu baza aviatică de la Yokota.

Actualitatea în imagini 46 / 1962:

De peste hotare. – La Bruxelles, Belgia, au loc lupte de stradă între valoni și flamanzi.

Actualitatea în imagini 49 / 1962:

De peste hotare. – În S.U.A., Casa Prietenilor Cubei din New York a fost devastată pe 26 iulie de un grup de huligani.

Actualitatea în imagini 50 / 1962:

De peste hotare. – Trupele înarmate ale guvernului venezuelean trag focuri de armă în demonstranții care cer drepturi și independența țării, pentru o politică de prietenie cu Cuba.

Actualitatea în imagini 6 / 1963:

De peste hotare. – Greva paralizează traficul în Philadelphia, SUA.

La New York, are loc greva tipografilor.

Actualitatea în imagini 10 / 1963:

De peste hotare. – În Irak are loc o lovitură de stat. La Londra, au loc demonstrații de solidaritate ale studenților englezi și irakieni.

Actualitatea în imagini 11 / 1963:

De peste hotare. – În Belgia conflictele dintre flamanzi și valoni au provocat mari proteste. Poliția folosește tunurile cu apă pentru îndepărtarea demonstranților.

Minerii din 140 de mine din Anglia au intrat în șomaj și au organizat un marș către parlamentul Londrei.

Actualitatea în imagini 12 / 1963:

Împotriva represiunilor din Irak. – La Grivița Roșie și în aula Facultății de Științe Juridice au loc mitinguri de protest împotriva represiunilor asupra poporului din Irak.

Actualitatea în imagini 13 / 1963:

De peste hotare. – În Franța, marea grevă a minerilor, intră în a VII-a zi. Aceștia militează împotriva politicii antipopulare practicată de guvern.

Actualitatea în imagini 16 / 1963:

De peste hotare. – În Belgia au loc, demonstrații pentru interzicerea înarmării nucleare.

Actualitatea în imagini 17 / 1963:

De peste hotare. – În luna aprilie, țările europene occidentale au organizat mitinguri și manifestații pentru dezarmare și împotriva armei atomice. La Frankfurt, R.F.G., zeci de mii de oameni au luat parte la demonstrații. La Londra, au manifestat 100000 de oameni, în fața parlamentului britanic.

Actualitatea în imagini 21 / 1963:

De peste hotare. – La campania de recoltare a trestiei de zahăr din Cuba participă și revoluționarul Ernesto „Che” Ghevara și alți conducători ai Cubei veniți la muncă patriotică.

Actualitatea în imagini 23 / 1963:

De peste hotare. – În orașul Darlinger din Alabama, S.U.A., are loc un protest al populației de culoare.

Actualitatea în imagini 24 / 1963:

De peste hotare. – Cu prilejul vizitei lui Strauss, fost prim-ministru de război al Germaniei Occidentale, în Israel au avut loc manifestații de protest.

În Anglia au loc manifestări împotriva înarmării nucleare în fața bazei aviatice militare de la Mahen.

Actualitatea în imagini 28 / 1963:

Carnet extern. – La Tokyo, 2000 de studenți au protestat împotriva submarinelor americane înarmate cu rachete.

Actualitatea în imagini 35 / 1963:

De peste hotare. – Populația de culoare din Pennsylvania, SUA, luptă împotriva segregației rasiale. Imagini de la marșul din 28 august spre Washington.

Actualitatea în imagini 37 / 1963:

De peste hotare. – În cadrul manifestațiilor împotriva rasismului din S.U.A. are loc marșul către Washington.

Imagini din Saigon, Vietnamul de Sud, cu demonstrații împotriva regimului corupt.

Actualitatea în imagini 39 / 1963:

De peste hotare. – În Vietnamul de Sud au loc manifestații împotriva dictaturii. Manifestanții sunt arestați.

Actualitatea în imagini 2 / 1964:

Din toată lumea. – În Sarawak continuă manifestările împotriva integrării zonei în federația malaeză.

Actualitatea în imagini 18 / 1964:

De peste hotare. – Mii de oameni demonstrează În R.F. Germania în sprijinul dezarmării generale și păcii.

20000 de agricultori italieni sosiți la Florența din toată Italia au demonstrat pentru rezolvarea crizei agrare.

Actualitatea în imagini nr. 6 / 1965:

Să fie curmate acțiunile agresive împotriva R.D. Vietnam! – Imagini din războiul din Vietnam. În București are loc un miting studențesc pentru încetarea bombardamentelor.

Actualitatea în imagini nr. 10 / 1965:

Solidari cu poporul vietnamez. – Scene din războiul din Vietnam, la Saigon. La București are loc un miting pentru susținerea poporului vietnamez.

Actualitatea în imagini nr. 14 / 1965:

Evenimentele săptămânii. – La București are loc un miting de protest împotriva războiului din Vietnam; scene din Vietnam.

Actualitatea în imagini nr. 20 / 1965:

De peste hotare. – La Viena, studenții sunt atacați de membrii unei grupări neonaziste.

Actualitatea în imagini nr. 27 / 1965:

De peste hotare. – Scene din războiul din Vietnam și condamnarea SUA. Demonstrații contra războiului în Japonia, la Roma și la Londra.

Actualitatea în imagini nr. 36 / 1965:

De peste hotare. – În Coreea de Sud are loc o manifestație contra tratatului dintre Japonia și Coreea.

Actualitatea în imagini nr. 48 / 1965:

De peste hotare. – Manifestație pentru independență în Rhodesia de Sud.

Actualitatea în imagini nr. 50 / 1965:

De peste hotare. – Sosirea de noi trupe americane în Vietnam. La Washington are loc o manifestație contra războiului din Vietnam.

Actualitatea în imagini nr. 3 / 1966:

De peste hotare. – La New York are loc o grevă în transporturi.

Actualitatea în imagini nr. 8 / 1966:

De peste hotare. – Santo Domingo – manifestație contra trupelor americane staționate acolo.

Actualitatea în imagini nr. 9 / 1966:

De peste hotare. – Greva minerilor din RFG.

Actualitatea în imagini nr. 14 / 1966:

De peste hotare. – În Vietnam se protestează contra „juntei” menținută la putere de armata SUA.

Actualitatea în imagini nr. 15 / 1966:

De peste hotare. – Manifestație populară la Saigon, în Vietnam contra guvernului susținut de SUA.

Actualitatea în imagini nr. 20 / 1966:

De peste hotare. – Manifestație contra guvernului pro-american din Vietnam.

Actualitatea în imagini nr. 23 / 1966:

De peste hotare. – În Vietnamul de Sud au loc demonstrații contra guvernului pro-american.

Greva marinarilor din Anglia.

Actualitatea în imagini nr. 26 / 1966:

Să înceteze agresiunea americană împotriva poporului vietnamez. – La București, în fața ambasadei SUA, are loc un miting de solidarizare cu poporul vietnamez.

De peste hotare. – Demonstrație antiguvernamentală în Vietnam.

În Japonia are loc o demonstrație contra unui submarin atomic american.

Actualitatea în imagini nr. 27 / 1966:

De peste hotare. – La Bruxelles au loc proteste contra mutării sediului NATO în acest oraș.

Actualitatea în imagini nr. 29 / 1966:

Evenimentele săptămânii. – La București are loc adunarea de constituire a Comitetului național de solidarizare cu lupta poporului vietnamez. Participă Mihai Ralea și Zoe Dumitrescu Bușulenga.

Actualitatea în imagini nr. 30 / 1966:

De peste hotare. – Noi bombardamente ale SUA în Vietnam. La Amsterdam poliția brutalizează manifestanți.

Actualitatea în imagini nr. 37 / 1966:

De peste hotare. – Au loc noi bombardamente americane în Vietnam, bombardamente considerate „crime sfruntate și război odios”. Manifestații de protest contra războiului.

Imagini cu Charles de Gaulle în Cambodgia, condamnând războiul din Vietnam.

Actualitatea în imagini nr. 38 / 1966:

Evenimentele săptămânii. – Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu Mizil și Gheorghe Rădulescu primesc o delegație a guvernului provizoriu din Vietnam. România acordă Vietnamului un ajutor economic nerambursabil.

Actualitatea în imagini nr. 43 / 1966:

De peste hotare. – În fața ambasadei portugheze din Congo au loc manifestații de protest contra colonialismului.

Actualitatea în imagini nr. 46 / 1966:

De peste hotare. – Se critică dolarii americani „vițelul de aur” al bancherilor de pe Wall Street, susținători ai războiului din Vietnam.

Actualitatea în imagini nr. 1 / 1967:

De peste hotare. – Noi bombardamente în Vietnam. La București au loc adunări de sprijin pentru Vietnam.

Actualitatea în imagini nr. 8 / 1967:

Reportaje. – Se sărbătoresc 34 de ani de la grevele muncitorești din 1933. Cu această ocazie au loc adunări muncitorești.

Actualitatea în imagini nr. 11 / 1967:

Evenimentele săptămânii. – Comemorarea răscoalei de la Bobâlna; participă istoricul Constantin Daicoviciu.

Actualitatea în imagini nr. 17 / 1967:

Împotriva agresiunii americane în Vietnam. – La New York poliția dispersează o manifestație contra războiului din Vietnam.

Actualitatea în imagini nr. 22 / 1967:

De peste hotare. – Bombardamente ale SUA în Vietnam. În SUA au loc mitinguri de protest.

Actualitatea în imagini nr. 35 / 1967:

De peste hotare. – La Hanoi, în Vietnam, poporul luptă împotriva americanilor denumiți „pirați ai aerului”.

Actualitatea în imagini nr. 36 / 1967:

De peste hotare. – Pe un fundal muzical grav sunt comentate în spirit antiamerican ultimele evenimente din Vietnam.

Actualitatea în imagini nr. 44 / 1967:

De peste hotare. – Bombardamente ale SUA în Vietnam. La Washington are loc un marș pentru pace. La Paris Partidul Comunist organizează un marș contra războiului din Vietnam. La Londra și Berlinul de Vest poliția intervine contra manifestanților.

Săptămâna în imagini nr. 7 / 1968:

Reportaje. – La București are loc un miting de solidarizare cu lupta poporului vietnamez. Sunt prezentate imagini din Saigon.

Săptămâna în imagini nr. 8 / 1968:

De peste hotare. – Sosirea escadrei nucleare americane în Japonia dă naștere la proteste. Manifestația este dispersată de forțele de ordine.

Săptămâna în imagini nr. 9 / 1968:

De peste hotare. – În Vietnamul de Sud forțele frontului național de eliberare (de orientare comunistă) duc o „ofensivă susținută împotriva agresorului american”.

Miting de solidarizare cu lupta poporului vietnamez; manifestanții poartă pancarte cu Che Guevara.

Săptămâna în imagini nr. 12 / 1968:

Reportaje. – La București are loc săptămâna de solidarizare cu lupta poporului vietnamez. Oamenii muncii și studenții români și străini protestează.

Săptămâna în imagini nr. 13 / 1968:

De peste hotare. – În SUA au loc manifestații contra războiului din Vietnam.

Săptămâna în imagini nr. 16 / 1968:

De peste hotare. – În SUA au loc manifestații de protest cu ocazia asasinării lui Martin Luther King.

Săptămâna în imagini nr. 17 / 1968:

De peste hotare. – La Hamburg și în Berlinul de Vest au loc marșuri antiamericane contra implicării SUA în Vietnam.

Săptămâna în imagini nr. 21 / 1968:

De peste hotare. – La Londra are loc o manifestație în sprijinul Vietnamului.

La Bonn au loc proteste contra legislației „totalitare, profasciste” pusă în aplicare în Germania.

Săptămâna în imagini nr. 22 / 1968:

De peste hotare. – În Franța are loc o grevă generală la chemarea Uniunii Generale a Sindicatelor și a PCF.

Săptămâna în imagini nr. 28 / 1968:

De peste hotare. – Marșul săracilor în SUA și împrăștierea manifestanților de către forțele de ordine.

Săptămâna în imagini nr. 32 / 1968:

De peste hotare. – Incidente rasiale la Cleveland în SUA.

Săptămâna în imagini nr. 39 / 1968:

De peste hotare. – Imagini cu Richard Nixon în timpul campaniei prezidențiale din SUA. Au loc demonstrații pentru pace împrăștiate de forțele de ordine.

Săptămâna în imagini nr. 48 / 1968:

De peste hotare. – La Londra au loc demonstrații contra războiului din Vietnam. Au loc ciocniri între demonstranți și poliție.

Săptămâna în imagini nr. 8 / 1969:

De peste hotare. – Manifestații studențești la Tokio și intervenția poliției contra manifestanților.

Săptămâna în imagini nr. 20 / 1969:

De peste hotare. – Manifestații contra ocupației SUA în insula japoneză Okinawa.

Săptămâna în imagini nr. 36 / 1969:

De peste hotare. – În Irlanda de Nord au loc confruntări între protestanți și catolici.

Săptămâna în imagini nr. 8 / 1970:

File de istorie. – Aprilie 1945. Imagini cu revolta clasei muncitoare pentru impunerea unui guvern al Frontului Democrat din 1945. Secvențe de arhivă cu manifestații împotriva guvernului Rădescu.

Săptămâna în imagini nr. 9 / 1970:

File de istorie. – Imagini de arhivă cu revolta din februarie-martie 1945, demonstrațiile oamenilor muncii. Apare Nicolae Ceaușescu.

Săptămâna în imagini nr. 13 / 1970:

Meridiane. – Imagini de arhivă cu Revoluția din 1956 de la Budapesta. Se împlinesc 25 de ani de la eveniment. Aspecte din Budapesta în anii 1970.

Săptămâna în imagini nr. 21 / 1970:

De peste hotare. – Cambodgia și Indochina sunt invadate de trupele americane. În Washington, New York, Anglia și Franța au loc mitinguri de solidaritate cu poporul Cambodgiei. Imagini cu protestele și luptele.

Săptămâna în imagini nr. 31 / 1970:

De peste hotare. – În Londra are loc o grevă a docherilor și muncitorilor portuari de pe râul Tamisa.

Săptămâna în imagini nr. 5 / 1971:

De peste hotare. – Imagini de la Londra cu greva muncitorilor. Demonstrații de solidaritate cu Angela Davis.

Săptămâna în imagini nr. 15 / 1971:

De peste hotare. – Grevă a agricultorilor din diverse regiuni din vestul Europei: la Viena, în Franța și la Bruxelles.

Săptămâna în imagini nr. 30 / 1971:

Carnet de reporter. – La Uzina de mecanică navală din Galați are loc un miting de solidaritate cu poporul vietnamez. Ia cuvântul Huan Mang Tu din R.D. Vietnam.

În SUA au loc demonstrații vehemente. Imagini cu demonstrațiile.

Săptămâna în imagini nr. 35 / 1971:

De peste hotare. – În Irlanda de Nord au loc violențe între extremiștii catolici și protestanți. Imagini cu devastările lăsate de lupte.

Săptămâna în imagini nr. 49 / 1971:

Secvențe. – Are loc premiera spectacolului „O lacrimă pentru Hiroșima” în memoria victimelor bombei atomice. Interpretează corul Madrigal.

De peste hotare. – La 22 noiembrie în Germania au loc greve și proteste în industrie.

Săptămâna în imagini nr. 2 / 1972:

Carnet extern. – La Roma au loc manifestații pentru consolidarea democrației.

Săptămâna în imagini nr. 7 / 1972:

La dolce vita. – În Italia are loc o criză politică. Din cauza acesteia, fabrica „Coca Cola” reduce din personal. Imagini cu italienii care locuiesc în barăci la Roma.

Săptămâna în imagini nr. 8 / 1972:

Meridiane. – În Irlanda de Nord și în Anglia au loc proteste.

Săptămâna în imagini nr. 11 / 1972:

De pretutindeni. – Recrudescență a neofascismului în Italia.

Săptămâna în imagini nr. 13 / 1972:

[Fără titlu]. – Criza politică provoacă proteste la Florența, în Italia.

Săptămâna în imagini nr. 19 / 1972:

De peste hotare. – Bombardarea orașului Saigon din Vietnam de către SUA provoacă indignarea mai multor state, printre care și România.

Săptămâna în imagini nr. 34 / 1972:

De pretutindeni. – Proteste în Irlanda de Nord.

Săptămâna în imagini nr. 50 / 1972:

De pretutindeni. – Sindicatele italiene se confruntă cu greve.

Săptămâna în imagini nr. 20 / 1973:

De pretutindeni. – La Frankfurt 5000 de demonstranți militează din cauza dificultăților economice.

Săptămâna în imagini nr. 23 / 1973:

De peste hotare. – La Roma, cca. 1000 de bicicliști protestează împotriva automobilelor.

Săptămâna în imagini nr. 24 / 1973:

Reportaj de pe glob. – 150 000 de demonstranți protestează la Roma.

Săptămâna în imagini nr. 38 / 1973:

Solidari cu lupta poporului chilian. – În București au loc demonstrații împotriva loviturii de stat din Chile.

Săptămâna în imagini nr. 41 / 1973:

De peste hotare. – Demonstranți români la un miting de solidaritate cu poporul chilian, împotriva forțelor reacțiunii.

 

„Conspect pentru o cronologie televizată a culturii protestului în jurnalele românești de actualități (1942-1973)”, broșură tipărită în 6 exemplare a câte 25 de pagini A4 și distribuită neoficial în cadrul „CriticFest – Nature, Protests, Art”, organizat de „CriticAtac” și „Gazeta de Artă Politică” la Spațiul Platforma (Calea Moșilor 62-68, etaj 1) în perioada 15-17 mai 2014, București.

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.