Avangarda revizitată IV.9: M.H. Maxy, Geo Bogza, Aurel Baranga, Dida Solomon-Callimachi


Maxy Rotterdam Sony 4mp 070

Avangarda revizitată. Ediția a IV-a: AVANGARDA DIN ROMÂNIA

Avangarda Europeană în Arhiva Națională de Filme a României

Ediția a IV-a: AVANGARDA DIN ROMÂNIA

Sesiunea a IX-a:

  1. a) M.H. Maxy
  2. b) Geo Bogza & Aurel Baranga
  3. c) Dida Solomon-Callimachi

Marți, 25 noiembrie și Vineri, 28 noiembrie, ora 18.00 – Cinemateca Eforie (Str. Eforie 2, București) – Sala „Jean Georgescu”

Artiști: M.H. Maxy, Geo Bogza, Aurel Baranga, Dida Solomon-Callimachi

Curator: Igor Mocanu

Organizator: Cinemateca Eforie – Arhiva Națională de Filme a României

Ca și până acum, am prefațat seria jurnalelor de actualități având în centrul lor două figuri importante ale avangardei din România – Geo Bogza și Aurel Baranga – cu un alt documentar inedit, aflată încă în lucru, de data aceasta despre un fondator al constructivismului și ulterior integralismului din România – M.H. Maxy. Experiența lui Maxy cu cinematografia este și mai săracă. Un oarecare „M. Maxy” apare ca scenarist al filmului Survivre (1923), regizat de Édouard Chimot, însă e puțin probabil ca acesta să fie brăileanul Max Herman, devenit ulterior Max Hermann Maxy sau, cum e în genere cunoscut, M.H. Maxy, expozant la Der Sturm și Bauhaus. Documentar interesant întrucât, în primul rând, autorul acestuia este nepotul artistului avangardist, care pleacă din SUA în Europa, la Desau, pe urmele unchiului său, pentru a documenta o retrospectivă din 2007 a pictorului și decoratorului constructivist, trasând pe parcurs liniile din ce în ce mai distincte ale poveștii personale, împletită cu cea a pictorului și decoratorului român. Jurnalele de actualități prefațează, la rândul lor, o peliculă aparte, destul de puțin discutată la noi – Trenul fantomă – un film polițist din 1933, regizat de Jean Mihail, însă care a beneficiat de participarea extraordinară pentru noi a actriței și autoarei avangardiste Dida Solomon-Callimachi, fondatoare, alături de soțul ei, Scarlat Callimachi, a revistei de artă constructivistă Punct, în care aceasta semna poeme avangardiste alături de Ion Vinea, Ilarie Voronca, Mihail Cosma ș.a.

M.H. MAXY

SEARCHING FOR MAXY

SUA, 2013, Documentar, 33 min

R: Lee Dragu

M: Matthias Weber

Producător: Lee Dragu

GEO BOGZA

DREPTURILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE ÎN RPR

România, 1952, reportaj

Cu: Marcel Breslașu, Geo Bogza, Costache Antoniu, Maria Banuș

Producător: Actualitatea în imagini nr. 39 / 1952

Ediție specială cu subiect unic: Noul proiect de Constituție. – Despre drepturile minorităților naționale în RPR. La Casa Scriitorilor se dezbate proiectul de Constituție. Imagini cu Marcel Breslașu, Geo Bogza, Costache Antoniu, Maria Banuș.

ÎMPOTRIVA ARMELOR NUCLEARE

România, 1957, reportaj

Cu: Horia Hulubei, Vasile Mârza, Geo Bogza, Ștefan Ciorvași, Alexandru Ionescu, Sanda Rangheț, Matei Socor

Producător: Actualitatea în imagini nr. 23 / 1957, subiect a.

Ce vor popoarele. – Imagini de arhivă cu explozii atomice și mitinguri pentru pace în U.R.S.S., Germania și Japonia. La București are loc o întrunire a oamenilor de știință împotriva armelor nucleare. Vorbește Horia Hulubei. O delegație română formată din Vasile Mârza, Geo Bogza, Ștefan Ciorvași, Alexandru Ionescu, Sanda Rangheț și Matei Socor este filmată plecând de pe aeroportul Băneasa la Sesiunea Comitetului Mondial pentru apărarea păcii ce se desfășoară la Colombo, Ceylon.

PENTRU INTERZICEREA ARMELOR ATOMICE

România, 1957, reportaj

Cu: Horia Hulubei, Vasile Mârza, Geo Bogza, Ștefan Ciorvași, Alexandru Ionescu, Sanda Rangheț, Matei Socor

Producător: Actualitatea în imagini nr. 26 / 1957, subiect a.

Pentru interzicerea armelor atomice. – Pe aeroportul Băneasa este filmată sosirea delegației române de la Sesiunea Comitetului Mondial pentru apărarea păcii desfășurată la Colombo, Ceylon.

DECORĂRI LA M.A.N.

România, 1958, reportaj

Cu: Geo Bogza, Cicerone Theodorescu, Ion Gheorghe Maurer

Producător: Actualitatea în imagini nr. 7 / 1958, subiect a.

Decorări la M.A.N. – La M.A.N. s-a desfășurat ceremonia de decorare a unor oameni de cultură. Scriitorului Geo Bogza i s-a decernat „Steaua R.P.R.” clasa a II-a, iar lui Cicerone Theodorescu „Ordinul muncii” clasa I. Discursul lui Ion Gheorghe Maurer și răspunsul lui Geo Bogza.

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN ROMÂNIA

România, 1958, reportaj

Cu: Geo Bogza, Horia Hulubei, Mihai Ralea

Producător: Actualitatea în imagini nr. 15 / 1958, subiect b.

Evenimentele săptămânii. – Plenara Consiliului Național pentru Apărarea Păcii din România. Vorbesc Geo Bogza, Horia Hulubei, Mihai Ralea. Este aprobat un plan de acțiune pentru pregătirea conferinței naționale a acestui consiliu. Este adoptată și o moțiune prin care se salută hotărârea Sovietului Suprem al P.C.U.S. de încetare unilaterală a experimentelor cu arme nucleare.

SCRIITORUL REVOLUȚIONAR ALEXANDRU SAHIA

România, 1958, reportaj

Cu: George Macovescu, Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, Mihnea Gheorghiu

Producător: Actualitatea în imagini nr. 42 / 1958, subiect c.

Evocări. – Aniversarea a 50 de ani de la nașterea scriitorului revoluționar Alexandru Sahia. Revistele sale: „Veac nou”, „Bluze albastre”. Literatura avangardistă și militantă: „Revoltă în port”, „U.R.S.S. azi”, „Șomaj fără rasă”. Fotografii, inclusiv de pe patul de suferință, manuscrise. Discursuri George Macovescu, Geo Bogza. Eugen Jebeleanu recită poemul propriu „În satul lui Sahia”. Mihnea Gheorghiu citește din nuvela lui Sahia, „Uzina vie”.

ȘEDINȚA PLENARĂ A COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU APĂRAREA PĂCII ÎN R.P.R.

România, 1960, reportaj

Cu: Geo Bogza, Ion Sas, Sandu Aranghez

Producător: Actualitatea în imagini nr. 10 / 1960, subiect b.

Reportajele săptămânii. – La 1 martie, a avut loc ședința plenară a comitetului național pentru apărarea păcii în R.P.R. Printre tovarășii care și-au expus opiniile se numără Geo Bogza, Ion Sas și Sandu Aranghez.

CONGRESUL MONDIAL PENTRU DEZARMARE ȘI PACE

România, 1962, reportaj

Cu: Geo Bogza, Mihail Ralea, Horia Hulubei, Maria Groza

Producător: Actualitatea în imagini 30 / 1962, subiect b.

Evenimentele săptămânii. – La congresul mondial pentru dezarmare și pace, Geo Bogza prezintă darea de seamă. Printre participanți mai apar Mihail Ralea, Horia Hulubei, Maria Groza.

ALEGERILE LEGISLATIVE ȘI LOCALE DIN 7 MARTIE

România, 1965, reportaj

Cu: Geo Bogza

Producător: Actualitatea în imagini nr. 3 / 1965, subiect d.

Agenda electorală. – Desemnarea delegaților Frontului Democrației Populare pentru alegerile legislative și locale din 7 martie. Geo Bogza este desemnat candidat MAN. La alegerile comunale e desemnată o femeie.

AUREL BARANGA

„MIELUL TURBAT”

România, 1954, reportaj

Cu: Grigore Vasiliu Birlic, Sică Alexandrescu, Alfred Alessandrescu

Producător: Actualitatea în imagini nr. 2 / 1954, subiect c.

Radiodifuziunea română. – Aspecte din diferite studiouri ale Radiodifuziunii române. Se înregistrează piesa „Mielul turbat”, cu Grigore Vasiliu Birlic. Sică Alexandrescu urmărește înregistrarea. Orchestra simfonică și Corul radio dirijate de Alfred Alessandrescu înregistrează sincron Simfonia a IX-a de Beethoven.

CRONICĂ TEATRALĂ

România, 1954, reportaj

Cu: Aurel Baranga, Ileana Predescu, Jules Cazaban, Flori Gheorghiu, Adela Voinescu, Lucia Sturza Bulandra, Sică Alexandrescu, Fory Etterle

Producător: Actualitatea în imagini nr. 44 / 1954, subiect e.

Cronică teatrală; Aurel Baranga la masa de lucru scriind o piesă de teatru; ședință la teatrul Municipal din București la care participă Ileana Predescu, Jules Cazaban, Flori Gheorghiu, Adela Voinescu, Lucia Sturza Bulandra în vederea punerii în scenă a piesei; montarea decorurilor, realizarea costumelor și o repetiție a piesei condusă de Sică Alexandrescu la care participă Fory Etterle și Ileana Predescu.

ÎNTÂLNIRE CULTURALĂ LA ATHENEE PALACE

România, 1955, reportaj

Cu: Marcel Breslașu, Aurel Baranga, Pierre Georges, Alberto Brussone, Paul Hogarth, Imre Komor, Jack Raymond, Robert Merle

Producător: Actualitatea în imagini nr. 42 / 1955, subiect c.

Întâlnire culturală la Athenee Palace. – La hotelul Athenee Palace are loc o întâlnire culturală la care participă Marcel Breslașu, Aurel Baranga, Pierre Georges, pictorul Alberto Brussone (Argentina), Paul Hogarth (Anglia), ziariștii Imre Komor (Ungaria), Jack Raymond (S.U.A.) și scriitorul francez Robert Merle care dă un interviu sincron.

ASPECTE DIN BÂRLAD

România, 1956, reportaj

Producător: Actualitatea în imagini nr. 2 / 1956, subiect c.

Carnet cultural. – Aspecte din Bârlad cu noua clădire a teatrului din oraș. Sunt filmate imagini din interiorul și exteriorul clădirii și de la spectacolul de inaugurare cu piesa „Mielul turbat” de Aurel Baranga.

CULTURALE. BOTOȘANI

România, 1958, reportaj

Producător: Actualitatea în imagini nr. 37 / 1958, subiect c.

Culturale. – Botoșani – Construirea noului teatru din localitate, „Mihai Eminescu”, este aproape finalizată. Repetiții ale tinerei trupe de actori cu spectacolul „Mielul turbat” de Aurel Baranga. Afișele sunt deja tipărite.

CULTURALE. URSS

România, 1958, reportaj

Cu: Alexandru Ciugaru, Radu Beligan, Grigore Vasiliu Birlic, Sică Alexandrescu, Aurel Baranga

Producător: Actualitatea în imagini nr. 42 / 1958, subiect c.

Culturale. – U.R.S.S. – Imagini din jurnale de actualități sovietice: Teatrul Național din București face un turneu în U.R.S.S. Sunt prezentați câțiva actori: Alexandru Ciugaru în Trahanache, Radu Beligan în Dandanache. Sovietskaia Kultura inserează pe prima pagină reportajul despre spectacolele trupei. Revenirea festivă la București, Grigore Vasiliu Birlic printre cei ovaționați. Discursuri ale lui Sică Alexandrescu și Aurel Baranga.

INAUGURAREA TEATRULUI NAȚIONAL DIN BUCUREȘTI

România, 1973, reportaj

Cu: Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu

Producător: Săptămâna în imagini nr. 52 / 1973, subiect a.

Agenda săptămânii. – Inaugurarea Teatrului Național din București. La deschidere participă Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu. Cu prilejul inaugurării se joacă piesele „Apus de soare” de Barbu Ștefănescu Delavrancea și „Simfonia patetică” de Aurel Baranga.

DIDA SOLOMON-CALLIMACHI

TRENUL FANTOMĂ

România, 1933, film polițist

R: Jean Mihail

Sc: Ludovic Békeffi, după piesa omonimă a lui Arnold Ridley

I: Istvan Eiben

S: Francisc Lohr

M: Mihály Eisemann, Szenkar

P: Studio „Hunia” – Budapesta

Cu: Tony Bulandra, Gheorghe Storin, Lisette Verea, Stroe Atanasiu, Renée Annie, Dida Solomon-Callimachi, Marcel Enescu, G. Păunescu

„Sub pretextul pălăriei luate de vânt, detectivul Morisson trage semnalul de alarmă, iar pasagerii care urmau să schimbe trenul sunt nevoiți să rămână peste noapte într-o gară de frontieră din Statele Unite despre care se credea că este blestemată de trecerea unui tren fantomă care provoacă moartea celui care îl vede. Martori ai unor scene de groază care culminează cu uciderea șefului stației, pasagerii îl ajută pe Morisson să elucideze misterul: trenul fantomă este un tren pe care niște contrabandiști de alcool doreau să=l treacă peste graniță.” (Corina Sanda, Alina Manea)

Mulțumiri speciale: Lee Dragu

Mai multe detalii:

http://www.anf-cinemateca.ro/

4 responses to “Avangarda revizitată IV.9: M.H. Maxy, Geo Bogza, Aurel Baranga, Dida Solomon-Callimachi

  1. Pingback: VreauArta.ro - Avangarda revizitată. Ediția a IV-a: AVANGARDA DIN ROMÂNIA·

  2. Pingback: AVANGARDA REVIZITATĂ IV.9: M.H. MAXY, GEO BOGZA, AUREL BARANGA, DIDA SOLOMON-CALLIMACHI-publicat de Emanuel Pope în Revista Cititor de Proza din Londra /UK- RadioMetafora.ro·

  3. Pingback: Avangarda revizitată. Ediția a IV-a: AVANGARDA DIN ROMÂNIA - Facultatea de Istorie·

  4. Pingback: M.H. Maxy, Geo Bogza, Aurel Baranga și Dida Solomon-Callimachi, la Avangarda revizitată - Agentia de carte·

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.