Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded. Recent insight


Sandra Mavhima, The Fall of Eve (2014), performance, installation by Radu Aldea, Duration: 30 min., in Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded group exhibition at Allegra Nomad Gallery, May 9, 2014. Copyright © 2014 Allegra Nomad Gallery, All rights reserved.

Sandra Mavhima, The Fall of Eve (2014), performance, installation by Radu Aldea, Duration: 30 min., in Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded group exhibition at Allegra Nomad Gallery, May 9, 2014. Copyright © 2014 Allegra Nomad Gallery, All rights reserved.

Pentru a înțelege mai adecvat anumite demersuri performative experimentale precum cel produs de Allegra Nomad Gallery, cred că e necesară o privire mai de ansamblu, cât și o contextualizare locală.

În ansamblu, se pare că asistăm la un reviriment global destul de tranșant al artelor performative în siajul și sub umbrela încurajatoare a artelor vizuale-gazdă. Aceasta nu e o relație ierarhică, ci mai degrabă una de incluziune indispensabilă, ca în cazul acelor organisme fagocitante care, pentru a supraviețui, au nevoie de digestia unor bacterii sau alte corpuri străine care altminteri le-ar putea fi fatale. Iar acest fenomen se petrece în virtutea a două tendințe aparent opuse. Mai întâi, artele vizuale și-au complicat și sofisticat extrem de mult narațiunea, metoda de interpretare clasică a artei (mă uit și înțeleg / contemplez / acționez) este deficitară în raport cu ceea ce au de transmis artiștii atunci când își exhibă arta, iar infuzia performativă nu o face mai puțin elitistă sau mai de consum, ci, simplu și la obiect, implică în mod aproape haptic privitorul. De aici o întreagă dezbatere privind arta participativă etc.

Apoi, unul din fronturile majore de atac ale artelor vizuale actuale îl constituie omniprezența spectacolului din interiorul societății de consum, mai ales, postcomuniste. Dacă în cadrul societății spectacolului din cadrul economiilor de piață rolurile actorilor și spectatorilor erau cât de cât limpezi, în cadrul societății de consum postcomuniste, care nu a cunoscut niciodată, de fapt, societatea spectacolului, pentru că aceasta nu a putut să fie posibilă în cadrul economiilor planificate, spectatorul s-a disipat implacabil în athanorul spectacolului generalizat. Pe Facebook suntem cu toții pe scenă, iar comunicarea dintre noi nu se mai desfășoară în mod clasic, adică transmițându-ne informații de la unii la alții, ci construindu-ne relații într-o rețea infinită. Iar tocmai aici rezidă miza majoră a performativității sau spectacolului instituit de artele contemporane: a retroceda comunicării, fie și prin mijloace artistice, funcția ei cognitivă și a recuza marketingului monopolul asupra acestui tip de comunicare. Asta implică, bineînțeles, și definiția artei politice, care nu este decât un alt fel de a spune că arta își asumă rolul de a găsi pentru public un mod social compatibil de a fi împreună.

În context local, artele performative au deținut până recent o istorie dacă nu marginală, atunci măcar periferică & minoritară. Asta se traduce printr-o narațiune de legitimare locală viciată de un context guvernamental retrograd, incapabil de orice efort hermeneutic minim al instituțiilor culturale. Sigur că teatrul cunoaște o istorie prestigioasă în interiorul culturii române, este, poate, mai vechi decât literatura – această mare slăbiciune simpatică a statului român, însă restul artelor performative contemporane repetă încă mitul fondator al culturii filmului de la începutul secolului XX, o situație cu atât mai flagrantă cu cât aceeași narațiune de legitimare s-a înfăptuit cu surplus în afara granițelor statale. Paradoxul face că artele performative autohtone înregistrează un deficit „național” la nivel global și unul global pe plan local, ca să spun așa. Artele vizuale nu purced astfel în zale de procurori la marea dreptate ce le-ar face-o artelor performative, cred că e vorba mai degrabă de o reacție instinctivă a modului social de a fi împreună despre care am vorbit mai sus.

Cam așa arată, pe scurt, contextul în care a nimerit expoziția „Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded” de la Allegra Nomad Gallery.

Ideea de la care a pornit aceasta ține de o prejudecată asumată: aceea că există în contextul actual o schismă clară în interiorul artei cu „a” mare, că există o artă care se face în mod practic și o alta care are nevoie de mult discurs pentru a se face comunicată, multă gesticulație, mult spectacol. Or în realitate – e adevărat, o realitate mediată de un context de tip gallery-run – lucrurile nu sunt atât clar despărțite. E drept, există un import simbiotic masiv de artă performativă în câmpul artelor vizuale, și am arătat mai sus de ce, dar mai există totodată și o contaminare internă, între diverse subspecii ale aceluiași gen artistic. În fond, asta e moștenirea lăsată viitorului de către avangardele istorice. Avangardele istorice au făcut pușcărie pentru critica granițelor de orice fel, începând cu cele care fondau mitul național (vamă, drapel, pașaport, limbă, monedă, religie) și terminând cu cele care instituiau cultura națională (muzee, academii, fundații), cu o critică pe care, din câte se pare, nici astăzi n-am reușit s-o ducem la bun sfârșit.

Allegra Nomad Gallery și-a asumat, cum spuneam, conștient, această prejudecată, figurând-o plastic și arhitectural printr-o scenă despărțită simetric în două pavilioane, fiecare cu ghilda lui. Artiștii au fost invitați astfel în acest experiment să-și performeze propriul rol cotidian de creatori activi, iar publicul – somat să emită judecăți critice asupra ceea ce văd.

„Shortsighted. Presbyopic. Blindfolded” este titlul expoziției organizată de Allegra Nomad Gallery în perioada 9 – 25 mai 2014 în Sala Tipografia din Str. Băiculești 29, Combinatul Fondului Plastic. Artiști: Alexandru Ciubotariu / Pisica Pătrată, Sandra Mavhima, Lea Rasovzsky, Ana Maria Micu, Mihail Coșulețu, Ciprian Ariciu, Simona Deaconescu. Artiști invitați: Radu Aldea, Dilmana Yordanova, Catrinel Catana, Cristina Lilienfeld, Andreea Novac, Vlad Merariu, Silviu Mititelu. Curator: Igor Mocanu.

Editorial publicat în revista „Art Dance News”, ediția din 28 Iulie 2014.

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.