Prefix Photo #26 Displacement


2.a. coperta cronica de revista Prefix Photo 26 Displacement

Ultimul număr al revistei canadiene „Prefix Photo”[i], publicată de Prefix Institute of Contemporary Art din Toronto, a ieșit la rampă cu o temă extrem de actuală: dislocarea. Titlul englezesc al temei este „displacement”, ceea ce se poate transla în mai multe feluri: o dată, prin „dislocare”, după aceea prin „deplasare”, „înlocuire”, „destituire”, iar la limită, prin „displazie”, „relocare”, „gentrificare”, „migrație”. Așadar, un câmp lexicosemantic destul de vast și cu multiple deschideri relevante pentru vremurile actuale. Este, după cum o mărturisește Scott McLeod în editorialul său, ceea ce și-a și propus numărul revistei în sine, căci varietatea contribuțiilor pare că încearcă să aducă la acest numitor comun al dislocării variatele experiențe și perspective generate de colaboratorii revistei.

Deși profund heteroclit, dosarul de portofolii al revistei izbutește totuși, până la urmă, să abordeze amplu dislocarea în diversele ei forme sociopolitice contemporane. Joseph Tisiga a creat o serie de colaje pe hârtie pentru a ne face intrarea, (auto)ironic, pe tărâmul șamanului alb, cum sună chiar titlul lucrărilor: In the Land of the White Shaman (2012). O selecție de pagini scanate din My Father’s Lists (2011) de Benjamin Rondel ne familiarizează cu microistoria personală, cvasidiaristică, a omului occidental, reconstituită din bucăți de agendă cotidiană, din care transpar liste de cumpărături, conjugări de verbe, frânturi dintr-un ghid subiectiv de conversație englez-arab cu lexeme din vocabularul militar. O altă serie de imagini cu sculpturi de Louise Noguchi, din ciclul The Name that Can Be Named Is Not the Eternal Name. The Unnamable is the Eternally Real (1998/2012), prezintă un demers de fiziognomie orientală prin capete sculptate brut, însă care nu poartă nume, ci serii numerice, ca-n lagăre. Urmează câteva vederi din instalația artistului franco-algerian Kader Attia, The Repair from Occident to Extra-Occidental Cultures (2012), cu elemente medico-militare din Africa și Europa din timpul Primului Război Mondial, succedate de alte vederi și cadre din instalația The Refusal of Time (2012) creată de William Kentridge în colaborare cu Catherine Meburgh și Philip Miller, cât și din cea a artistei palestiniene Emily Jacir, Ex Libris (2010-2012). Câteva imagini cu instalația de proporții a canadianului Geoffrey Farmer, Leaves of Grass (2012), creată din decupaje mărite din revista „Life” (1935-1985) și montate pe niște bețe fragile de lemn, rezumă vizual cacofonia imagistică a secolului XX și întreg balastul consumerist aferent. Rezultatul care ne înfățișează pe noi, în calitate de consumatori neostoiți, este atât de grotesc, încât după câteva zeci de metri de instalație parcurși devine sublim. Portofoliile continuă apoi cu niște cadre din filmul Yellow Patch (2011) al fotografei ugandeze Zarina Bhimji, și câteva reproduceri după seria de fotografii Tress-Pass (2005).

Împreună cu acestea, eseul curatoarei Chen Tamir, Making Strange: A Decade of Yael Bartana, parcurge o analiză extinsă a operei video a artistei israeliene, de la When Adar Enters și Kings of the Hill din 2003 și până la ultima parte a trilogiei …And Europe Will Be Stunned, realizată între 2007 și 2011. Recenzia Elizabethei Matheson, The Making of Modern World, analizează Documenta 13 și modul în care a fost proiectată „istoria” neoccidentală în lucrările artiștilor. Fotoeseul curatoarei și teoreticienei israeliene Ariella Azoulay, Photography as a Basis for Potential History, întreprinde o analiză prin imagini a relațiilor fraterne dintre etnicii arabi și cei evrei de până la secesiunea din anii 1940-1947 și crearea noilor state Israel și Palestina. Proza autobiografică a scriitorului american de origine bosniacă, Aleksandar Hemon, War Dogs, relatează itinerariul familiei începând cu 1991 și conflictul din Sarajevo, și până în 1995, când părinții acestuia ajung în Canada, experiență dublată de aceea a câinelui Mek a cărui poveste relevă parcă și mai acut absurdul conflictului armat dintre sârbi și bosniaci.

Numărul revistei se încheie cu câteva recomandări de evenimente, instituții, reviste și cărți, plus un „Call for Submissions” încurajator.

„Prefix Photo”, A Publication of Prefix Institute of Contemporary Art, Number 26, November 2012. Editorial: Scott McLeod. Portofolii: Joseph Tisiga, Benjamin Rondel, Yael Bartana, Louise Noguchi, Kader Attia, William Kentridge, Emil Jacir, Geoffrey Farmer, Zarina Bhimji, Eshrat Erfanian. Eseu: Chen Tamir. Recenzie: Elizabeth Matheson. Fotoeseu: Ariella Azoulay. Literatură: Alksandar Hemon.

[i] La data scrierii acestui text, Numărul 26 / 2012 al revistei era, într-adevăr, cel mai recent număr. Între timp au mai fost publicate numerele 27 / 2013 (cu tema „World Affairs”) și 28 / 2014 (cu tema „Monuments”) (n.a. I.M.).

Cronică publicată în revista „Arta”, nr. 11 / 2014

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.