N.V. Gogol, „Scrisori…”. XXIX. A cui casă e mai mare pe pămînt (Din scrisoarea către U……..mu)


Feodor Antonovici Fidelio Bruni, Mednîi zmii / Șarpele de aramă, 1841, ulei pe pânză, 565 x 852 cm. Sursa: muzei-mira.com

Feodor Antonovici Fidelio Bruni, Mednîi zmii / Șarpele de aramă, 1841, ulei pe pânză, 565 x 852 cm. Sursa: muzei-mira.com

XXIX

A cui casă[1] e mai mare pe pămînt

(Din scrisoarea către U……..mu)

Destinatarul scrisorii e necunoscut.

***

Nicidecum n-aş putea să vă spun a cui casă e mai mare pe pămînt şi nici cui îi poate reveni moştenirea cea mare. Mai demult, cînd eram mai prostuţ, eu preferam un anume titlu în locul altuia, acum însă văd că toţi rîvnesc în mod egal moştenirea. Cu toţii au parte de acelaşi obol, precum cel care a primit un talant şi a întors înapoi un altul, şi precum cel căruia i-au dat cinci talanţi şi care a adus în schimb încă cinci. Pînă şi moştenirea primului este mai bună, mă gândesc, anume pentru că nu s-a folosit pe pămînt de vreun renume şi nu s-a înfruptat din nemaipomenitele fructe slăvite ale pămîntului, cum a făcut ultimul. Nebănuită e mila Domnului care împarte cu aceeaşi măsură pentru fiecare, înfăptuindu-şi cu dreptate datoria, pentru ţar la fel ca pentru ultimul calic. Acolo toţi sînt de-o teapă pentru că fiecare pătrunde în graţia Domnului lui şi vor să fie egali întru Dumnezeu. Bineînţeles, Însuşi Christos a spus undeva: „În casa Tatălui Meu multe lăcaşuri sînt”[2]; dar cînd mă gîndesc la aceşti locuitori, mă gîndesc totodată că mulţi sălăşluiesc întru Domnul, nu-mi pot stăpîni lacrimile şi ştiu că nu voi putea să mă hotărăsc niciodată ce etaj să aleg dacă, într-adevăr, voi fi unul îndestoinicit să pătrund în Împărăţia Cerului, şi, întrebat: „Unde vrei să stai?”, știu numai că aş răspunde: „La ultimul cat, Doamne, numai să fie în casa Ta!”. Cred că nimic nu mi-aş dori mai mult decît să slujesc asemenea celor aleşi, care s-au învrednicit să cugete la întreaga Lui slavă neţărmurită. Aş sta la picioarele lor sfinte şi le-aş săruta!

1845

[1] În original: udel – bun imobiliar ce revine unui membru al familiei imperiale în perioada Rusiei ţariste, dar mai poate însemna domeniu, soartă, atribut, misiune (n.tr.).

[2] Sfînta Evanghelie după Ioan (14, 2), în Op. cit., p. 1574.

N.V. Gogol, „XXIX. A cui casă e mai mare pe pămînt (Din scrisoarea către U……..mu)”, în Scrisori către prieteni. Confesiuni, Traducere din limba rusă și note de Igor Mocanu.

One response to “N.V. Gogol, „Scrisori…”. XXIX. A cui casă e mai mare pe pămînt (Din scrisoarea către U……..mu)

  1. Pingback: N.V. Gogol, „Scrisori către prieteni. Confesiuni”. Cartea. Versiune integrală. Drafturi critice 2014 | drafturi critice·

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.