N.V. Gogol, „Scrisori…”. XIX. Trebuie să iubim Rusia (Din scrisoarea către contele A.P. T….oi)


Portretul lui Aleksandr Petrovici Tolstoi (1840), publicat în revista „Prometeus”, 1990, № 16, - Moscow, p. 262

Portretul lui Aleksandr Petrovici Tolstoi (1840), publicat în revista „Prometeus”, 1990, № 16, – Moscow, p. 262

Scrisoarea e adresată lui A.P. Tolstoi. Scrisoarea de faţă, precum şi următoarea, a fost interzisă de cenzură. Au fost publicate pentru prima dată de către F.I. Cijovîi în volumul Polnoe sobranie socinenii N.V. Gogolea. Vtoroe izdanie evo naslednikov, popolnennoe po rokupisea avtora [Operele complete ale lui N.V. Gogol. A doua ediţie a moştenitorilor săi, alcătuită după manuscrisele autorului], 1867.

***

Fără iubirea de Dumnezeu nu se poate mîntui nimeni, însă iubirea faţă de Dumnezeu vă lipseşte. N-o veți găsi la mănăstire; la mănăstire merg cei chemaţi de către Însuşi Domnul. Fără voia Lui, Dumnezeu nu poate fi nici măcar iubit. Şi cum oare poţi iubi pe Cel nevăzut de nimeni? Prin cîte rugăciuni şi strădanii Îi poate fi cerută această iubire? Uitaţi-vă cîţi oameni buni şi frumoşi există pe lume, care au dobîndit cu greu această iubire şi care au sufletul aspru şi rece, și pustiu. E greu să-L iubeşti pe Cel nevăzut de nimeni. Singur Christos ne-a adus şi ne-a deschis taina aceasta, că iubindu-ţi fratele Îl iubeşti pre Dumnezeu. Trebuie doar să-l iubeşti aşa cum a poruncit Christos şi iubirea faţă de Dumnezeu va apărea de la Sine. Aşadar, mergeţi în lume şi dobîndiţi iubirea faţă de fraţi.

Dar cum să iubeşti fraţii, cum să iubeşti oamenii? Sufletul iubeşte numai ce e frumos, dar sărăcimea este atît de puţin frumoasă şi atît de nedesăvîrşită! Cum să faci asta? Înainte de toate, mulţumiţi-I Domnului că sînteţi rus. Căci pentru un rus căile sînt deschise, iar aceste căi sînt însăşi Rusia. Dacă un rus s-ar îndrăgosti de Rusia, el s-ar îndrăgosti totodată de tot ce există în Rusia. Către această iubire ne călăuzeşte Însuşi Dumnezeu. Fără de boala şi de strădania care s-au adunat în măruntaiele ei şi de care sîntem vinovaţi chiar noi, nici unul n-ar fi simţit compătimirea. Iar compătimirea este începutul iubirii. Deznădejdea în faţa nedreptăţii, a necuviinţei şi a mitei nu este numai revolta celor drepţi împotriva nelegiuiţilor, ci urletul pămîntului care îndură năvala duşmănoasă a veneticilor, ce le-au pătruns oamenilor prin case, înhămîndu-l la jug greu pe fiecare; chiar şi cei care-au primit de bunăvoie în casele lor pe-aceşti înfricoşători duşmani ai sufletului acum vor să se dezbare de ei şi nu ştiu cum să o facă, totul se transformă într-un geamăt cutremurător, că pînă şi cei amorţiţi în simţire încep să se mişte. Însă iubirea nu se face auzită de niciunde, ea vă lipseşte şi dumneavoastră. Dumneavoastră încă nu iubiţi Rusia: dumneavoastră simţiţi doar o mare părere de rău şi vă cutremuraţi la auzul zvonurilor despre cîte nenorociri se-ntîmplă pe pămîntul ei, iar asta vă supără şi vă întristează pînă la dezolare. Nu, aceasta nu este iubire, sînteţi încă departe de a o iubi, aceasta nu este altceva decît un semn prevestitor îndepărtat. Căci dacă aţi iubi Rusia cu adevărat, nu aţi mai avea despre ea acea idee mioapă care văd că apare tot mai des în ultima vreme chiar din gura unor oameni inteligenţi şi de bună credinţă, ei spun că astăzi nu mai pot face nimic pentru Rusia şi că nu-i mai sînt de nici un folos; numai atunci cînd veţi vedea apusul veţi simţi ce este iubirea atotputernică şi cum se poate face totul prin ea. Atunci cînd veţi iubi Rusia cu adevărat, veţi arde de dorinţa de a o sluji; nu guvernator, ci căpitan-ispravnic[1] vă veţi face, – veţi prefera ultima fundătură în care să puteţi face ceva, în schimbul modului dumneavoastră de trai actual, de huzur şi fără de griji. Nu, dumneavoastră încă nu iubiţi Rusia. Iar neiubind Rusia, nu vă iubiţi nici fraţii, iar neiubindu-vă fraţii, nu veţi deştepta nici iubirea întru Dumnezeu, iar nedeşteptîndu-vă iubirea întru Domnul, nu vă veţi putea mîntui.

1844

[1] Căpitan-ispravnic – grad absolut în administraţia poliţiei judeţene din Rusia ţaristă (n.tr.).

N.V. Gogol, „XIX. Trebuie să iubim Rusia (Din scrisoarea către contele A.P. T….oi)”, în Scrisori către prieteni. Confesiuni, Traducere din limba rusă și note de Igor Mocanu.

One response to “N.V. Gogol, „Scrisori…”. XIX. Trebuie să iubim Rusia (Din scrisoarea către contele A.P. T….oi)

  1. Pingback: N.V. Gogol, „Scrisori către prieteni. Confesiuni”. Cartea. Versiune integrală. Drafturi critice 2014 | drafturi critice·

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.