N.V. Gogol, „Scrisori…”. XI. Polemici (Din scrisoarea către L***)


„Cearta slavofililor cu europeniștii” (1844), Sursa: allomir.com

„Cearta slavofililor cu europeniștii” (1844), Sursa: allomir.com

Destinatarul scrisorii este necunoscut.

 ***

Polemica despre originile noastre europene şi slave care, aşa cum spui, au pătruns deja în saloane, nu demonstrează decît faptul că am început să ne deşteptăm, dar că încă nu ne-am trezit cu totul; şi tocmai de aceea nu-i greu de observat cum ambele părţi vorbesc numai prăpăstii. Toţi aceşti slavişti şi europenişti se cred fie credincioşi de rit vechi şi de rit nou, fie răsăriteni şi occidentalişti, dar ce sînt ei cu adevărat nici că pot să-mi dau seama, pentru că momentan mi se par a fi mai mult o caricatură a ceea ce-ar dori ei să fie, – cu toţii vorbesc despre două părţi diferite ale unuia şi aceluiaşi subiect, neînţelegînd că ei de fapt nu polemizează şi nu se contrazic deloc. Unul s-a apropiat prea mult de clădire şi nu poate vedea decît una din părţile ei, celălalt s-a îndepărtat prea tare de ea aşa încît să poată vedea toată faţada, dar nu o poate observa în detaliu. Se-nţelege că adevărul se află într-o mai mare măsură de partea slaviştilor şi a răsăritenilor pentru că ei pot vedea întreaga faţadă şi, evident, pot vorbi despre întreg şi nu despre părţi. Însă şi de partea europeniştilor şi a occidentaliştilor se află o parte de adevăr pentru că ei pot vorbi destul de exact şi de limpede despre cutare perete care le stă fix în faţă; problema lor este că din cauza grinzii, care încoronează acest perete, nu pot vedea vîrful clădirii, adică principalul, cupola şi tot ce presupune un acoperiş. Ambele părţi pot primi cîte o recomandare – prima să încerce, măcar pentru o vreme, să se dea mai aproape, a doua să se ducă mai la distanţă. Dar nici una nu va fi de acord fiindcă spiritul mîndriei le-a luat minţile amîndurora. Fiecare e convins în felul său că are, definitiv şi irevocabil, dreptate, în timp ce celălalt, definitiv şi irevocabil, minte de-ngheaţă apele. Îngîmfarea se află de partea slaviştilor: ei sînt fanfaroni; fiecare crede despre sine că a descoperit America, iar bobul de grîu găsit de el se umflă şi se transformă de-ndată în cartof. Se-nţelege că o astfel de lăudăroşenie prodigioasă îi întărîtă şi mai mult pe europenişti împotriva lor, ei, care nu demult erau gata să renunţe, pentru că începuseră să înţeleagă şi singuri multe lucruri care mai înainte le erau de neînţeles, dar încă se mai încăpăţînează, nedorind să pară că nu posedă simţul onoarei. Toate polemicile astea[1] n-ar fi fost nimic dacă rămîneau în saloane şi în paginile revistelor. Trist este faptul că două păreri aparent contradictorii, aflîndu-se încă într-un stadiu atît de involuat şi de neclar, au intrat în capurile multor oameni oficiali. Mi-au povestit cum se întîmplă (mai ales în acele locuri unde obligaţiile şi puterea sînt împărţite la două persoane concomitent) ca o persoană să acţioneze în stil pur european, iar cealaltă persoană să se agaţe de cel protorusesc, îngreunînd toată fosta orînduială fix la antipodul colegului său, ca să-l încurce şi mai mult pe-acesta din urmă. Şi din cauza asta pătimesc nu numai afacerile, dar şi funcţionarii din subordine, care nici nu mai ştiu de cine să asculte. Şi cum ambele poziţii, indiferent de greutatea lor, încă n-au fost înţelese de toată lumea, se spune că de ele se foloseşte orice şarlatan. Iar potlogarii au acum posibilitatea ca sub masca slaviştilor sau a europeniştilor şi în funcţie de ce doreşte superiorul să primească un loc mai cald unde să-şi desfăşoare în voie potlogăriile, atît în calitate de partizani ai tradiţiei, cît şi în calitate de partizani ai inovaţiei. Şi, în genere, polemicile sînt nişte instrumente de o natură lipsită de importanţă, la care oamenii inteligenţi n-ar trebui să adere. Să-i lăsăm pe tineri să țipe unul la altul: aceasta e treaba lor. Crede-mă, deja s-a instituit necesitatea ca scandalagii din prima linie să urle din belşug, pentru ca cei deştepţi, în timpul ăsta, să poată gîndi din acelaşi belşug. Urmăreşte polemicile, dar nu te amesteca în ele. Ideea compunerii tale, la care vrei să începi să scrii, este foarte inteligentă şi sînt convins că vei duce totul la bun sfîrşit mai bine decît oricare dintre literaţi. Un singur lucru îţi cer: scrie-o, pe cît e cu putinţă, în clipele tale de luciditate şi de linişte. Să te păzească Dumnezeu de mînie şi de irascibilitate, chiar şi-n cele mai mici întorsături de frază. Furia nu-şi află locul niciunde, darămite în chestiunea adevărului, pentru că îl întunecă şi-l tulbură. Aminteşte-ţi că nu mai eşti un tînăr, ci un om împodobit de ani. Furia este apanajul tînărului, aşa îi stă bine, căci în ochii multora aceasta completează tabloul aparenţei lui. Dar atunci cînd se înfurie un bătrînel, acesta devine pur şi simplu urît; va intra de-ndată în gura tinerilor şi va deveni subiect de amuzament. Vezi să nu se spună despre tine: „Ei, ghiuj bătrîn şi prost! Toată viaţa ai stat culcat pe-o ureche, iar acum te-ai apucat să-i cerţi pe alţii că nu-s aşa şi pe dincolo!”. De pe buzele unui bătrîn trebuie să zboare un cuvînt tihnit, nu unul zgomotos şi polemic. Cuvintele bătrînului trebuie să fie îmbibate de spiritul bunătăţii şi al blîndeţii curate, aşa încît tinerii să nu mai aibă ce să-i impute, simţindu-se nelalocul lor şi văzînd cu ochii lor cum cărunteţea e un lucru sfînt.

1844

[1] Din prima ediţie, Cenzura a eliminat bucata de text de la „Toate polemicile astea…” şi pînă la „…partizani ai inovaţiei”.

N.V. Gogol, „XI. Polemici (Din scrisoarea către L***)”, în Scrisori către prieteni. Confesiuni, Traducere din limba rusă și note de Igor Mocanu.

One response to “N.V. Gogol, „Scrisori…”. XI. Polemici (Din scrisoarea către L***)

  1. Pingback: N.V. Gogol, „Scrisori către prieteni. Confesiuni”. Cartea. Versiune integrală. Drafturi critice 2014 | drafturi critice·

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.