„Infranegrul. Centenar Gherasim Luca” în librării


Infranegrul_Cop

Autor:

Petrișor Militaru (coord.)

ISBN: 978-606-562-210-4
An de aparitie: 2013
Format: A5
Nr. de pagini: 200
Opinii critice: …………..
Prezentare: Volumul Infranegrul. Caietele Simpozionului „Craiova şi avangarda europeană”. Ediţia I: Centenar Gherasim Luca reuneşte comunicările prezentate la manifestarea culturală omonimă ce a avut loc între 6-7 decembrie 2013 cu sprijinul Casei de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova.
Cuprins: Cuvânt înaintede Petrișor Militaru • Catălin DavidescuO propunere de lectură a creației artistice a lui Gherasim Luca • Petre RăileanuGherasim Luca, Vampirul pasiv: Obiectul obiectiv oferit. Metoda subversiv-ludic-libidinală • Emil NicolaeGherasim Luca şi Victor Brauner: „cubomanie” şi „pictopoezie” (convergenţa limbajelor experimentale) • Nicolae TzoneGherasim Luca. Manuscrisul românesc alVampirului pasiv • Florin Colonaș, Centrul Pompidou: patru apariții ale lui Gherasim Luca pe simeză •Ionel Bușe,Gherasim Luca – poezia ca ontofonie • Isabel VintilăGherasim Luca. Violenta erotizare a lumii • Alexandru-Ovidiu VintilăGherasim Luca, primul obiect găsit • Maria TroneaStil şi imagine în opera lui Gherasim Luca • Roxana Ilie,Ecouri ale principiilor psihanalitice în volumul „Fata morgana”Marius Cristian EneGherasim Luca revoluţionar marxist sau iluzia unei generaţii fără destin politic Ştefan BoleaMaşina de luptă a lui Gherasim Luca • Igor MocanuGherasim Luca. Originile discursului performativ • Florin Colonaș, Misteriosul obiect văzut de Gherasim Luca printr-o lupă • Maria Dinu,Despre receptarea critică a operei  lui Gherasim Luca • Anca ȘerbanGherasim Luca şi Paul Celan: problematica alterităţii• Luiza MituGherasim Luca și spațiul incertitudini • Petrișor Militaru,Un templu oniric închinat „statuii dorinței” • Autori
Cantitate:

Mai multe detalii: http://aius.ro/21-noutati/infranegru-centenar-gherasim-luca-307?vmcchk=1

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.