Netradus, nesubtitrat, nedublat, neintertitrat – un disclaimer teoretic


dc75f2312ff1e15e47bd6df93cff2f6dMărturisim de la bun început că ne-am convins asupra necesității acestui disclaimer teoretic, privind proiectul Avangarda revizitată. Avangarda Europeană (1919-1939) în Arhiva Națională de Filme a României, desfășurat începând cu noiembrie 2012 la Cinemateca Eforia – Sala Jean Georgescu și aflat acum la ce-a de-a III-a sesiune încheiată, după mai multe atenționări din partea publicului, privind, mai ales, limba de expunere a filmelor din program.

Mai întâi, trebuie precizat faptul că proiectul Avangarda revizitată… nu constituie un program cinematografic tradițional și clasic. El s-a construit ca un proiect curatorial în lucru, întins pe o perioadă nedefinită, care privește filmele deținute de ANF din perspectiva calităților lor vizuale, cu scopul de a cerceta felul în care avangarda istorică a contribuit la crearea culturii vizuale românești, de la naționalizarea filmelor distribuite în România și până astăzi. Din această perspectivă, filmele de la Cinematecă sunt niște opere de artă, asemenea picturilor sau sculpturilor, expuse într-un cinema, asemenea expunerilor din galeriile de artă contemporană.

Demersul revizitării unui astfel de fenomen implică obligatoriu o parcurgere sau o reconstituire cât mai fidelă a contextului anilor ’70 în care aceste filme au fost achiziționate și au circulat în cinematografele românești. Ceea ce oferă astfel Sala Eforie nu este o difuzare clasică, uzuală, ci o încercare de reenactment al expunerii.

Exclusiv din acest motiv, exigența proiectului curatorial a impus Cinematecii abandonarea oricărui efort de a traduce, subtitra, dubla sau intertitra filmele selectate de noi pentru a participa în expunere. Cu alte cuvinte, faptul că L’âge d’or (1929) de Luis Buñuel, expus în sesiunea a II-a, este sonor în original, iar copia deținută de ANF este mută, constituie, din perspectiva proiectului Avangarda revizitată… o informație extrem de prețioasă, ce reclamă a fi reînscenată ca atare. De ce este mută copia deținută de ANF? Cine a dispus extirparea sonorului de pe peliculă? În ce scopuri? Oare nu cumva e și o formă de cenzură la mijloc? Oare nu cumva personajele lui Buñuel deveneau subversive pentru regimul Ceaușescu din anii ’70, iar tocmai din acest motiv, să trebuiască a fi reduse la tăcere prin scoaterea sunetului de pe peliculă? Sunt numai câteva întrebări pe care le ridică astăzi revederea capodoperei buñueliene.

De altfel, o proiecție / expunere a unor copii perfecte a filmelor din proiectul Avangarda revizitată… nu ar fi avut sens. Trăim în epoca reproductibilității digitale în masă, iar acest fenomen plasează timpul și obiectele de artă, mai ales cele media, la un click distanță de propriul calculator. Ce sens ar mai avea atunci revederea filmelor avangardiste? Poate unul bibliografic. Dar aceasta nu ar mai însemna revizitare.

Pe de altă parte, Avangarda revizitată… nu dorește să devină un proiect autist și surd la opiniile publicului, dimpotrivă, se vrea a fi o platformă de dezbatere mobilă și dinamică, iar de aceea, dacă publicul solicită intruziunea subtitrării în reenactment, vom adresa această propunere Cinematecii Române. Sugstie pentru care ținem să mulțumim.

Igor Mocanu – curatorul proiectului Avangarda revizitată. Avangarda Europeană (1919-1939) în Arhiva Națională de Filme a României

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.