Câteva observații despre traducătorul contemporan


În ceea ce am putea numi drept Biblia studiilor traducerii („translation studies”), un text din anii ’20-’30, intitulat „Sarcina traducătorului”, Walter Benjamin ajungea la concluzia că esența naturii unei traduceri nu este să fagociteze originalul, după care să-l returneze istoriei după chipul și asemănarea sa, ci, mai degrabă, să se petreacă asemenea unei explozii de sens și cunoaștere, împroșcată atât asupra originalului, cât și asupra limbii în care a fost tradus și, prin asta, asupra culturii în care se dezvoltă acea limbă. Mai scurt spus, Benjamin credea că sarcina unui traducător nu este să-l germanizeze pe Shakespeare, ci să shakespeareanizeze germana. Din această perspectivă, „traducerile” lui Dosoftei din Psalmi, ale lui Blaga din Goethe sau, mai înspre noi, ale lui Foarță din autorii medievali francezi nu sunt niște traduceri tocmai ortodoxe întrucât, dincolo de capătul de acuzare renascentist al trădării, ele sunt rescrieri și estetizări personale. Ironia lui Ionescu din Lecția, conform căreia „Italia” în limba franceză înseamnă „Franța”, țintește tocmai în această direcție, altminteri onorabilă și cu o tradiție nobilă. Dar care ar fi, dacă e să preluăm interogația lui Benjamin, sarcina traducătorului contemporan? Traducătorul lui Benjamin trăia în epoca reproductibilității mecanice, cel de astăzi abia reușește să facă față, dacă reușește, epocii reproductibilității digitale. Comunicarea, le vremea lui Benjamin, încă mai însemna transmitere de informații și cunoaștere, astăzi ea a abdicat de la această menire, iar sarcina traducătorului contemporan, o sarcină de Sisif și pe care nici o altă meserie nu o poate îndeplini atât de bine, este să resemantizeze comunicarea și să reenciclopedizeze relaționarea, din ce în ce mai golită de text și umplută, în schimb, cu imagine. Este și ceea ce îl aproprie pe traducător de artist, căci în acest punct, cei doi formează involuntar o ligă ce recuză socializarea în rețea, în favoarea sociabilității în comunitate.

Text comandat de site-ul www.reseau-franco-roumain-sft.ro

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.