Nicolai Vasilievici Gogol – juxtalinear


” Băgarea de seamă a îndatoririlor în contactul lui cu nobilimea e construită în aşa fel încît să trateze cu ei doar printr-un reprezentant, subşeful de gubernie, şi în aşa fel să decurgă intermedierea că numai prin acesta să se tocmească cu toţi ceilalţi; aici se vede mai ales înţelepţia făuritorului de legi, pentru că altfel nu ar fi existat posibilitatea să vorbească prin el cu toţi ceilalţi şi să se tocmească, luînd sub observaţie acele diferenţe de educaţie, năravuri, feluri de a gîndi şi acele nenumărate diferenţe de caracter, pe care nu le întîlneşti la nici un membru al nobilimii europene şi care s-a aciuat numai în a noastră.”

” Cel care deborda de compasiune face acum cu cea mai mare fără neruşinare impresie în faţa tuturor crudă treabă şi chiar cu astea se făleşte ca atunci cînd el s-ar fi ruşinat şi însuşi gîndul despre faptul că dacă slujitorul Bisericii ar fi pus a lor amîndoi faţă spre Christos, şi nu spre abjectele profituri personale, şi dacă s-ar fi legat lucrurile aşa cum trebuie să fie, ca în toate afacerile încurcate, dificile, întunecate, într-un cuvînt – în toate acele afaceri unde veghează amînarea în instanţă, să-l împăciuiască pe om cu om Biserica şi nu legile de stat.”

” Să băgaţi de seamă de asemenea ca nimeni să nu cîrmuiască aidoma şi prea ca dumneavoastră, ca şi cum s-ar privi tîmp în oglindă, asemănător felului în care cucoanele romano-catolice se topesc după duhovnicii lor, fără permisiunea cărora ele nu îndrăznesc să treacă dintr-o cameră în alta şi aşteaptă dezlegare pentru asta; dar pentru ca omul să ţină minte că are dădacă doar pentru un timp şi nu pentru totdeauna, şi cînd imediat ce dascălu-şi va lua mîna de pe el, atunci el se va cuveni să se păzească singur mai cu grija ca vreodată înainte, ţinînd minte clipă de clipă, că nu mai e nimeni acum care să-l păstorească şi să păstreze ca pe un chivot în memoria sa fiecare cuvinţel ce i s-a încredinţat.”

” Să vă străduiţi de asemenea să nu existe bocete la despărţirea de dumneavoastră, dacă se va întîmpla să lăsaţi cuiva mai departe îndatorirea dumneavoastră,  ci cu demnitate şi prospeţime să privească fiecare înainte, iar pentru asta, cu o zi înainte de despărţire adunaţi tot ce aţi fi vrut să spuneţi drept învăţătură pentru fiecare: în această zi vor fi pentru ei sfinte toate cuvintele dumneavoastră, şi tot ce au primit şi n-au îndeplinit cît aţi fost dumneavoastră în funcţiune, vor primi şi îndeplini după plecarea dumneavoastră.”

fragmente juxtalineare din Scrisoarea XXVIII. Într-o poziţie înaltă din volumul lui N.V. Gogol, Scrisori către prieteni, în curs de apariţie la Editura Cartier.

Advertisements

Comentează

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s